>

SAP maakt tijdens Girlsday technologie tastbaar

‘IT gaat niet alleen maar over bits en bytes’

’s-Hertogenbosch, 11 april 2019 – Nederland kent een groot tekort aan vrouwelijke talenten op het gebied van bèta en technologie. Het is daarom belangrijk dat het bedrijfsleven meisjes al op jonge leeftijd met deze materie laat kennismaken. VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek organiseert daarom in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks Girlsday. SAP Nederland droeg daar ook dit jaar weer aan bij. Vanuit het SAP Business Women’s Network is een interactief en leerzaam programma opgezet voor Girlsday 2019.

Zo’n 50 meisjes afkomstig van drie middelbare scholen vanuit de regio bezoeken vandaag het hoofdkantoor van SAP in ’s-Hertogenbosch. Daar werd Girlsday afgetrapt met een ‘Lego Challenge’. De meiden moesten in groepjes modellen zo goed mogelijk nabouwen met Lego. Daarbij werden de voordelen van de Agile-aanpak spelenderwijs duidelijk.

Brainstormen over Rainforest Connection
Het volgende onderdeel bestond uit een brainstormsessie. De kinderen kregen via een video uitleg over Rainforest Connection. Dit project, ondersteund door SAP, heeft als doel regenwouden wereldwijd te beschermen door zoveel mogelijk data te verzamelen over (illegale) ontbossing. Na afloop van de video brainstormde de groep over mogelijke verbeteringen aan het project en welke rol technologie hierin kan spelen.

Quiz
De dag sloot af met een wedstrijd. In 5 groepen moeten de meiden verschillende video’s aandachtig bekijken. De video’s behandelen de impact van SAP-technologie op zaken die rechtstreeks aansluiten bij hun belevingswereld, zoals sport, beauty en entertainment. Na afloop moesten ze in een pubquiz-achtige setting vragen over de video’s zo goed mogelijk beantwoorden. De winnaars kregen een kleinigheidje mee naar huis.

Na afloop van het programma hebben de meiden tijdens de afsluitende lunch verder kennis kunnen maken met de vrouwelijke rolmodellen binnen SAP Nederland.

Laagdrempelig
“We hebben dit jaar bewust gekozen voor een laagdrempelig programma”, vertelt Martine Fase, Customer Solution Advisor bij SAP en Teamlead vanuit het Business Women’s Network. “Technologie gaat niet alleen over ontwikkelen, of over bits&bytes. Het raakt alles, ook de belevingswereld van jonge meiden. Dat proberen we hen tijdens deze editie van Girlsday te laten zien.”

Diversiteit bij SAP
Girlsday is een van de vele initiatieven waarmee SAP bijdraagt aan een grotere diversiteit in de technologiesector. “We streven naar meer diversiteit in de technologiesector. In algemene zin, maar ook binnen onze eigen organisatie. Er werken relatief veel vrouwen bij SAP Nederland. Dat is iedere dag een verrijking voor de organisatie.”

 

“Alle organisaties zijn gebaat bij een diverse workforce”, vult Vicky Velthuijzen aan. Zij is naast Resource Manager bij SAP tevens Chapter Lead van Business Women’s Network bij SAP Nederland. “Teams functioneren beter in een diverse samenstelling. Diversiteit is daarin een breed begrip: een goede verhouding tussen gender is net zo belangrijk als een goede mix van culturele achtergronden. Die diversiteit stimuleert creativiteit en innovatie, en zorgt ervoor dat organisaties uitdagingen vanuit meerdere invalshoeken benaderen. Uit verschillende perspectieven ontstaan de beste ideeën. Bovendien komt het de sfeer op de werkvloer ten goede. Kortom: diversiteit zorgt voor beter presterende bedrijven en gelukkigere werknemers.”