>

Xperi ontsluit nieuwe leaseconcepten voor B&G Hekwerk met SAP

Entrance-as-a-Service maakt flexibele abonnementsmodellen en predictive maintenance mogelijk

Xperi ontwikkelt met behulp van SAP-oplossingen een innovatief concept voor B&G Hekwerk. Hiermee kan het hekwerkbedrijf het gebruik van een schuifpoort precies bijhouden. Dit Entrance-as-a-Service-concept stelt B&G Hekwerk in combinatie met SAP Subscription Billing en SAP Service Cloud in staat om meerdere abonnementsmodellen aan zijn klanten te bieden.

Voordelen

Het voornaamste voordeel van Entrance-as-a-Service is dat organisaties betalen voor het gebruik van de terreintoegang, in plaats van voor het bezit ervan. Op termijn zorgt Entrance-as-a-Service daarnaast voor efficiënter onderhoud van de toegangspoort.

Betaling naar gebruik

Schuifpoorten vragen door hun permanente en plaatsgebonden karakter relatief hoge investeringen. Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan oplossingen waarbij ze voor het gebruik betalen, in plaats van voor bezit. B&G Hekwerk zocht daarom naar technologische oplossingen waarmee ze dit kunnen bieden.

Xperi ontwikkelde een oplossing die gebruiksdata uit de toegangspoort direct doorzet naar SAP Service Cloud. Omdat de implementatie precies bijhoudt hoe vaak de schuifpoort open- en dichtgaat, kan B&G Hekwerk afrekenen op het precieze gebruik. De leverancier kan zo nieuwe leaseconcepten voor schuifpoorten introduceren.

Voorspellend onderhoud

Naast het bijhouden van het gebruik, is het Entrance-as-a-Service-concept in staat technische gegevens van de poort te verzamelen. De oplossing stuurt de informatie automatisch door naar SAP Service Cloud. Vervolgens wordt de nodige reparatie of preventief onderhoud ingepland. Met de technische gegevens weet de servicemonteur meteen welke gereedschappen en onderdelen nodig zijn.

Innovatie

“Entrance-as-a-Service is een innovatief businessconcept dat uitstekend past in onze visie”, zegt Jan Paul Verstraate accountmanager bij Xperi. “Als SAP-partner werken we continu aan nieuwe businesscases, waarmee we de innovatieve doelstellingen van B&G Hekwerk kunnen realiseren.”

B&G Hekwerk ziet Entrance-as-a-Service als een veelbelovend concept. “Organisaties betalen nooit te veel omdat we hiermee op maat kunnen factureren”, zegt Antoine van Dijk, financieel directeur bij B&G Hekwerk. “Ons serviceniveau is ook sterk verbeterd. We zijn meteen op de hoogte van een storing of aanrijding, nog voordat de gebruiker het heeft kunnen melden.

 

SAP Mobile Innovation Lab

Entrance-as-a-Service stond centraal in het SAP Mobile Innovation Lab, dat afgelopen week B&G Hekwerk aandeed met een prototype van de oplossing. “Zowel de business als IT speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties”, zegt Rinse Tamsma, Managing Director bij SAP Nederland. “Het SAP Mobile Innovation Lab liet met het prototype bij B&G Hekwerk zien dat een relatief eenvoudig concept een grote impact kan hebben. Entrance-as-a-Service biedt nieuwe verdienmodellen en verbeterde dienstverlening.”