>
Technologie verandert tolsystemen

Slimme tolsystemen in het nieuwe mobiliteitslandschap

In de afgelopen decennia zijn tolsystemen voor overheden een kosteneffectieve oplossing gebleken voor de bouw en het onderhoud van veiligere, schonere en snellere wegen. Nu onze samenleving echter steeds meer gebruik maakt van technologie, ontstaat een nieuw mobiliteitslandschap. Hoe kunnen tolheffers nieuwe technologieën omarmen om hun dienstverlening op het gewenste niveau te houden?

Uitdagingen

Organisaties die tol heffen staan voor de uitdaging om mee te bewegen met nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor nieuw te ontwikkelen tolsystemen is dat natuurlijk eenvoudiger te realiseren dan voor bestaande tolsystemen. Toch is het voor alle initiatieven, nieuw of bestaand, belangrijk om na te denken hoe de dienstverlening zo klantgericht mogelijk kan worden opgezet. En om na te denken hoe niet alleen nu maar ook in de toekomst duurzame inkomstenbronnen veilig te stellen.

Nieuwe technologieën

Technologie kan op verschillende manieren helpen om tolorganisaties efficiënter te laten opereren en een optimale klantervaring te laten leveren:

  • Machine learning- algoritmes kunnen het aantal foutief gelezen kentekenplaten en de hoeveelheid repetitieve handmatige taken terugdringen. Dit leidt tot minder fouten en kan kosten besparen.
  • GPS-gebaseerde oplossingen dringen de noodzaak voor fysieke tolpoortjes (zowel cash als geautomatiseerd) terug. De oplossingen verminderen hiermee de hoeveelheid benodigde fysieke infrastructuur en de onderhoudskosten.
  • De combinatie van predictieve analytics en kunstmatige intelligentie (AI) helpt bij het anticiperen op verkeersgedrag en beter plannen van grote evenementen (zoals sportevenementen en concerten) of incidenten (zoals ongelukken en weersomstandigheden).

Klantgerichter worden helpt tolorganisaties bij het voorkomen van negatieve percepties door automobilisten. Via gebruiksvriendelijke apps, interactieve spraakherkenning via telefoniesystemen of chatbots kunnen klanten eenvoudig toegang krijgen tot hun accounts, notificaties ontvangen of foutieve rekeningen aanvechten.

Nieuwe tolsystemen, nieuwe inkomstenstromen

De verkeersdrukte stijgt al jaren. Wereldwijd richten verschillende initiatieven zich op het verhogen van het serviceniveau op wegen en tegelijkertijd terugdringen van de onderhoudskosten van het tolsysteem. Een voorbeeld is All Electronic Tolling (AET), een aanpak waarmee in de Verenigde Staten afscheid wordt genomen van traditionele tolpoortjes waar reizigers moeten afrekenen. Zo hoeven automobilisten niet meer te stoppen en wachten tijdens hun rit. En denk bijvoorbeeld ook aan dynamische tolsystemen, die met behulp van dynamische tolkosten de verkeersdrukte helpen reguleren.

Zulke innovatieve initiatieven zorgen voor meer dan het terugdringen van kosten en verbeteren van de klantervaring. Het kan ook zorgen voor geheel nieuwe inkomstenstromen. Een aantal voorbeelden:

Tolkosten berekenen

Voorstellen voor het berekenen van tolkosten op basis van CO2-emissies of verkeersdrukte – iets wat al is ingevoerd in steden als Singapore en Londen – waren oorspronkelijk bedoeld ter verbetering van verkeersstromen en de leefbaarheid in steden. Zij kunnen echter ook bijdragen aan nieuwe inkomstenbronnen.

Universeel tolsysteem

Sommige Amerikaanse staten zoals Californië en Oregon onderzoeken het gebruik van GPS voor geïndividualiseerde tolkosten op basis van brandstofverbruik. Dit kan de fundering vormen voor een universeel tolsysteem voor alle wegen en het verlies aan belastinginkomsten door energie-efficiënte voertuigen, elektrische auto’s en Mobility-as-a-Service helpen compenseren.

Speciale rijbanen

Autonome en semi-autonome voertuigen kunnen ook nieuwe business opleveren. Door het creëren van speciale rijbanen voor deze voertuigen kunnen tolautoriteiten hun inkomsten vergroten en tegelijkertijd de veiligheid en verkeersstromen voor alle gebruikers verbeteren.

Slim data gebruik

Tolheffers kunnen de grote hoeveelheid ongebruikte data die zij verzamelen inzetten voor het heruitvinden van hun businessmodel. Informatie over rijpatronen, -routines en -gedrag kan (mits geanonimiseerd en in overeenstemming met privacywetgeving) interessant zijn voor een grote groep bedrijven. Denk hierbij aan autofabrikanten en verzekeraars, maar ook aan retailers en adverteerders. Zodra autonome voertuigen de realiteit zijn, groeit de hoeveelheid data die verzameld kan worden exponentieel. Dit leidt tot interessante mogelijkheden.

De juiste tools nodig

Tolorganisaties die niet op achterstand willen komen en voorop willen lopen moeten nu investeren in slimme technologieën. Zij hebben hiervoor de juiste tools nodig, variërend van complexe facturatieoplossingen tot klantgerichte toepassingen en platformen die een grote hoeveelheid informatie opslaan.

Meer informatie over SAP oplossingen van tolsystemen zijn hier beschikbaar. Of volg deze cursus!

Lees de gratis whitepaper voor meer informatie