>
purpose duurzaamheid

Wie goed doet, goed ontmoet

Met moed, doorzettingsvermogen en baanbrekende technologie gaan onze klanten een aantal van ’s werelds grootste uitdagingen aan. Ik ben fan van dit soort baanbrekende veranderaars die oog hebben voor lange termijn waardecreatie en purpose.

“Wie goed doet, goed ontmoet”, is een bekende Nederlandse uitdrukking. Die uitdrukking betekent – kort door de bocht – dat goede dingen je ten deel zullen vallen als je zelf goed bent voor anderen. Het gezegde bevat een diepe waarheid die in het bedrijfsleven meer en meer opgaat.

Als je goed kijkt, zie je het overal om je heen: er wordt anders naar het bedrijfsleven gekeken. Consumenten en klanten accepteren niet meer klakkeloos dat bedrijven hun commerciële belangen laten prevaleren boven de belangen van mens, dier en milieu. Ook in de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het belang van lange termijn waardecreatie benadrukt. Het is zelfs het allereerste hoofdstuk in de Code.

We hechten steeds meer aan bedrijven die de drie P’s – People, Planet en Profit – niet alleen beter met elkaar in balans brengen, maar die ook duurzaam handelen door bewuste keuzes te maken over de houdbaarheid van hun strategie op de lange termijn. Keuzes waarbij de belangen van stakeholders worden gewogen. Purpose boven profit. Of toch op z’n minst ernaast.

Hoe kunnen resultaten en purpose samengaan?  

Veel van onze klanten zijn begonnen met richtinggeving op het gebied van lange termijn waardecreatie en daaraan gerelateerde initiatieven met behulp van baanbrekende technologie. Ik geef u één aansprekend voorbeeld.

Het Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijf Bumble Bee Foods vangt en verwerkt tonijn, zalm en zeevruchten. Bumble Bee Foods wil met blockchain technologie van SAP de consument meer inzicht geven in de wijze waarop het bedrijf vis ‘van oceaan tot bord’ verwerkt. Hiermee speelt het bedrijf in op de behoefte onder consumenten aan meer transparantie in de voedselketen en de zekerheid dat deze duurzaam, veilig en met respect voor mens, dier en milieu is ingericht. Lees meer over deze case of bekijk de video.

En zo zijn er gelukkig nog veel meer voorbeelden. Lange termijn waardecreatie betekent dus ook oog hebben voor het feit dat onze samenleving verandert, dat de economie verandert, en dat er nieuwe eisen worden gesteld. De kunst is dan om ervoor te zorgen dat het zakelijk ook gaat werken; purpose en resultaten moeten samengaan.

Finance is onmisbaar voor waardecreatie

Hoe belangrijk zijn de CFO en zijn team als het gaat om het waarmaken van lange termijn waardecreatie? Ik ben van mening dat zij onmisbaar zijn als het om dit onderwerp gaat. Laat ik onze eigen purpose hierbij als voorbeeld nemen. Ons doel is: (…) to help the world run better and improve people’s lives. Die hogere doelstelling maken we elke dag waar. Sterker nog: we willen de levens van 1 miljard mensen concreet verbeteren. Dat doen we door met onze producten en diensten actief bij te dragen aan initiatieven van klanten en allerlei projecten die op elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere wereld. Geen loze woorden maar concrete, meetbare actie.

De afdeling finance geeft ons hierbij belangrijke inzichten omdat zij door middel van analyses van financiële en niet-financiële data, allerlei ontwikkelingen feilloos inzichtelijk maken. Bovendien kunnen zij die informatie ook nog eens in een veel bredere context plaatsen door interne data te verbinden met ontwikkelingen buiten onze organisatie. Door middel van scenarioanalyses kunnen ze bovendien de impact van bepaalde beslissingen doorrekenen.

Een afdeling finance kan als business partner andere afdelingen adviseren zodat er bijvoorbeeld afscheid genomen kan worden van leveranciers die het niet zo nauw nemen met het milieu. Finance kan ook bijdragen aan het verminderen van het aantal transportbewegingen zodat doelstellingen op het gebied van efficiency en uitstoot behaald kunnen worden. De lijst met mogelijkheden is eindeloos.

De rol van technologie

Om de rol van bewaker en aanjager van lange termijn waardecreatie goed in te kunnen vullen, heb je technologie nodig die je hierbij ondersteunt. CFO’s die eerst allerlei spreadsheets moeten consolideren en opschonen, missen de slagvaardigheid die nodig is om ontwikkelingen tijdig te signaleren en om bij te sturen. En dat is precies waar onze eigen purpose weer om de hoek komt kijken (To help the world run better and improve people’s lives). Want bedrijven die op alle fronten in de juiste richting willen bewegen, hebben realtime informatie nodig op basis van relevante data. Van HR tot marketing, van sales tot logistiek.

De organisatie als geheel en de afdeling finance in het bijzonder kunnen door de inzet van intelligente technologie grote hoeveelheden data omzetten in concrete informatie op basis waarvan organisaties in beweging kunnen komen en gestimuleerd worden om het juiste te doen.

Rinse Tamsma is Managing Director bij SAP Nederland en vanuit zijn functie spreekt hij veelvuldig met organisaties over hun doelstellingen op lange termijn en hun digitale transformatie.