>
Vrouw die software inzet om beter employee experience te verbeteren

Het is tijd voor een herdefinitie van de Employee Experience

Werk is een ‘experience’. Het is een kans om in onszelf te investeren en een bijdrage te leveren aan de wereld. Ieder van ons vertegenwoordigt een geheel unieke mix van motivaties, ambities, sterke punten, werkstijlen en gewoonten. Deze eigenschappen vertegenwoordigen onze persoonlijke ‘formule’ over hoe we onszelf het beste kunnen zijn op het werk. Bovendien versterken ze onze waarde voor een organisatie en voor elkaar.

Maar hoe kunnen we deze menselijke eigenschappen aan het werk zetten en daarmee de lastige businessuitdagingen het hoofd bieden? Als HR-leiders moeten we opnieuw nadenken over hoe we employee experience definiëren en wat het betekent als een deel van deze formule buiten de vergelijking wordt gelaten.

De reset van de Employee Experience

Het is hoog tijd voor een reset van de definitie van employee experience. Hoewel de wereld steeds geïndividualiseerder is geworden, is employee experience momenteel geworteld in hoe de organisatie het in grote lijnen doet. HR leiders zijn experts geworden in het evalueren van betrokkenheid en leiderschap vertrouwensscores, en toch weten we nog steeds niet waar onze medewerkers plezier ervaren op het werk en wat hun opbrandt. Hebben we de plank misgeslagen? Niet helemaal, maar de toegevoegde kwaliteiten van wat ieder van ons drijft, wat ons motiveert, wat wij als individuen van het werk verwachten en willen, hebben we grotendeels gemist.

Experience design is historisch gezien geworteld in de ontwikkeling van persona’s: het definiëren van de wensen, behoeften, overtuigingen, waarden en pijnpunten van werknemers. Maar deze algemene aanpak is in strijd met het creëren van geïndividualiseerde ervaringen. Hoe kunnen organisaties zich richten op de unieke eigenschappen van elke werknemer als ze hen in vage categorieën onderbrengen? Werknemers zijn echt allemaal uniek en willen geen loopbaantraject op basis van een generieke persona.

Wanneer organisaties het individu laten excelleren in zijn of haar meest optimale omgeving, leidt dit tot positieve resultaten. Denk aan meer werktevredenheid, organisatorische identificatie en betrokkenheid, verbeterd welzijn en goede werkprestaties.

Deze geïndividualiseerde benadering is wat wij human experience management (HXM) noemen. Het verbeteren van ons begrip van de ervaring van werknemers – de “X” in HXM – begint met het betrekken van een brede, nieuwe set van werknemersattributen. Het gaat niet alleen om momenten die belangrijk zijn, maar ook om momenten die belangrijk zijn voor mij. En het gaat niet alleen om wie ik vandaag ben, maar om wie ik aan het worden ben. We noemen dit het ‘whole self’-model. Het gebruik van deze unieke dataset – vastgelegd door beoordelingen en voorkeuren van werknemers – kan leiden tot een dieper zelfbewustzijn voor het individu. Tegelijkertijd helpt het leidinggevenden en de organisatie om een groter potentieel te realiseren voor het hele personeelsbestand.

Cultuurverschuiving

Werknemers verwachten een stem te hebben, een zekere mate van autonomie, en de mogelijkheid hun eigen werkervaringen te creëren. Gezamenlijk streven ze ernaar om op het werk betekenis, een doel en persoonlijke verbondenheid te vinden. Mensen willen de vaardigheden gebruiken die ze zo koesteren, dynamisch bewegen tussen teams, en unieke en uitdagende problemen oplossen. Ze verwachten dat hun organisaties hen kennen en hun carrières op individuele manieren ondersteunen.

Werknemers eisen terecht de erkenning van het unieke dat zij meebrengen. De volgende golf van diversiteit en inclusie moet verder gaan dan wat er aan de buitenkant te zien is en ook de binnenkant omvatten – onze persoonlijkheid en waarden.

Gelukkig zien door toenemende individualisering steeds meer organisaties in dat het cruciaal is om een dieper inzicht te krijgen in wie hun werknemers zijn en hoe ze hen kunnen ondersteunen. Het is enorm belangrijk deze culturele verschuivingen te omarmen om werkelijk optimale ervaringen op de werkplek te creëren. Organisaties zouden een iteratieve aanpak moeten hanteren, waarbij ze zich in de loop der tijd richten op het bouwen van drie belangrijke pijlers van de geïndividualiseerde ervaring.

Pijler 1: Individualiteit kennen en waarderen

Begin met het verdiepen van het begrip van wat elk individu uniek maakt door middel vanhet whole self-model. Zoals Michael Stegar en Bryan Dik zeggen in Work as Meaning: Individual and Organizational Benefits of Engaging in Meaningful Work: “Begrip van het ‘ik’ in werk biedt de basis voor mensen om een gevoel van doel en missie te ontwikkelen dat zowel hun betrokkenheid als prestaties verbetert.” Zelfonderzoek moet een verscheidenheid aan factoren omvatten, waaronder persoonlijkheidskenmerken, sterke punten, aspiraties en denkwijzen.

Pijler 2: Geef individualiteit de ruimte

Gebruik de kracht van people data als basis om ervaringen te creëren en vorm te geven. Deze ervaringen zijn gericht op het individu en hebben een uniek doel en betekenis. Deze nieuwe gegevenselementen van het hele zelfmodel kunnen worden gebruikt om werknemers transparantie te bieden, kansen aan te boren, nieuwsgierigheid te inspireren en mensen te verbinden met zinvol werk. Slimme organisaties zullen hun behoeften afstemmen op de passies van mensen om vaardigheden, flexibiliteit van het personeelsbestand en de potentie van talentpools te laten groeien.

Pijler 3: Versterk individualiteit

Zorg voor een culturele verschuiving die individualiteit omarmt door een psychologisch veilige omgeving te creëren. Door het ‘whole self’-model te omarmen, kunnen organisaties beginnen met het herdefiniëren van hun cultuur en deze afstemmen op hun optimale werknemerservaring.

Het onbenutte potentieel in de werkomgeving is het verschil tussen een gemiddelde experience en een experience waarin mensen tot bloei kunnen komen. Adam Grant beschreef onlangs de ultieme welzijnstoestand als ‘floreren’, gedefinieerd als een ‘sterk gevoel van betekenis, meesterschap, en van betekenis zijn voor anderen’.

Het is in deze triade belangrijk de momenten te vinden die er voor ons toe doen. Het is tijd om de eisen aan te scherpen, zodat we de volgende evolutie van werknemerservaringen mogelijk maken. Ervaringen die ons verbinden en ons in staat stellen te floreren. We hopen en dromen allemaal van een schitterende carrière. Het begint ermee dat elke werknemer elke dag zijn ‘whole self’ naar de werkvloer brengt.