>
Door deze HR-trends krijgt het welzijn van deze vrouw een belangrijke plek in de organisatie

Deze HR-trends verdienen aandacht!

Zelfs voordat de eerste tekenen van het herstel van de pandemie zichtbaar waren, was de data duidelijk: mensen zijn in toenemende mate hun werk beu en kampen niet zelden met een burn-out. Nu het aantal besmettingen stabiliseert, hoor en zie ik elke week nieuwe berichten over de aanhoudende crisis rondom vertrekkend talent.

Recordaantallen vrouwen hebben hun baan al verlaten om tijdens de pandemie gezins- en zorgtaken op zich te nemen. Eén op de vier mensen is van plan hun baan op te zeggen zodra de pandemie voorbij is – velen hebben dat al gedaan. De spreekwoordelijke kristallen bol hoeft echter niet te kloppen als HR-leiders deze zeldzame en unieke kans aangrijpen om het welzijn van werknemers aan te pakken.

Maar hoe? Er zijn verschillende manieren, die allemaal aan bod kwamen in de SAPPHIRE NOW-sessie “HR 110: Prioritize these HR trends now that the future of work has arrived”, gepresenteerd door SAP SuccessFactors Chief Scientist Dr. Autumn Krauss.

De acht HR-trends die zij in de sessie besprak, zijn afgeleid van 267 individuele trends die door SAP psychologen zijn geïdentificeerd en nader onderzocht. Wie deze HR-trends eerder op tijd onderkent en adresseert, zo legde Krauss uit, zal kunnen profiteren van sterkere, veerkrachtigere en wendbaardere organisaties waarin mensen gedijen – en willen blijven.

Eén trend, ‘hernieuwde nadruk op holistisch welzijn’, heeft rechtstreeks betrekking op deze kwestie. Het is nu belangrijker dan ooit voor HR leiders om fysieke, mentale, financiële en sociale stressfactoren te identificeren en samen met werknemers aan te pakken. En dat op een holistische manier, over de hele levenscyclus van de werknemer.

De andere zeven HR-trends houden echter gelijke tred met het belang van een veilige en inclusieve werkplek. Een werkplek waar mensen geloven dat ze kunnen leren en groeien. Hier zijn de andere zeven HR-trends en een korte blik op hoe ze verband houden met – en het belang en de waarde vergroten van investeren in het welzijn van werknemers:

Trend 1. Opkomst van hybride arbeidskrachten

Hybride werk is niet alleen mogelijk, maar ook winstgevend gebleken. In de toekomst moeten organisaties een draaiboek opstellen om te voorkomen dat er een culturele kloof ontstaat tussen medewerkers op de werkvloer, die over het algemeen flexibel op afstand kunnen werken, en medewerkers in het veld, die dat niet kunnen. In een tweedeling in de werkcultuur zal het welzijn van werknemers niet consistent blijken te zijn.

Trend 2. Werknemers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling en mobiliteit

Initiatieven op het gebied van educatie en ontwikkeling zijn niet alleen belangrijk voor de wendbaarheid, maar ook voor retentie. Mensen willen blijven waar ze zich gewaardeerd voelen, wat blijkt uit de investering van de organisatie in hun loopbaanontwikkeling. Naast het creëren van een leercultuur zal technologie essentieel zijn voor het leveren van een positievere leerervaring, zodat mensen hun toekomst in eigen hand kunnen nemen.

Trend 3. De purpose-driven organisatie

Meer dan ooit moeten bedrijven de daad bij het woord voegen en prioriteit geven aan kwesties van sociale rechtvaardigheid, en deze zelfs in hun strategieën verwerken. Wanneer bedrijven investeren in het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie en duurzaamheidsinspanningen in hun bedrijfsstrategie, zullen mensen resultaten zien en voelen die hen motiveren.

Trend 4. HR in de schijnwerpers

HR heeft sinds het begin van de pandemie aanzienlijk politiek kapitaal verdiend door de C-suite te helpen bij het formuleren van een COVID-19-respons en ook door mensen te helpen bij het navigeren. Nu is het tijd om dat kapitaal te besteden aan het gebruik van op feiten gebaseerde besluitvorming en een gedegen talentstrategie om gelijke tred te houden met de golf van initiatieven op het gebied van personeels- en digitale transformatie die in het verschiet liggen.

Trend 5. Een evenwicht vinden tussen data-intelligentie en dataprivacy

In de nabije toekomst zal digitale technologie worden ingezet om de ervaring van werknemers te verbeteren. Daarvoor is data nodig. Dat betekent ook dat het belang van privacy groeit. Een digitale transformatie die de ervaring van werknemers verbetert, is van weinig waarde als HR niet tegelijkertijd de bezorgdheid van mensen over hun privacy kan wegnemen.

Trend 6. Individualisering van de werknemerservaring

De Starbucks-app weet hoe ik mijn latte graag drink en kan voorspellen wat ik nog meer lekker vind. Op dezelfde manier moet ook HR-technologie een persoonlijke, geïndividualiseerde ervaring bieden. Hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze een ervaring op het werk krijgen die vergelijkbaar is met die van de consument, een ervaring die aansluit bij hun verwachtingen en ambities en die hun pijnpunten aanpakt, hoe gelukkiger en gemotiveerder ze zich zullen voelen. Maar organisaties kunnen niet alleen gegevens verzamelen, ze moeten er ook op de juiste manier mee omgaan om impactvolle ervaringen te creëren.

Trend 7. Wendbaarheid: Van modewoord tot noodzaak voor bedrijven

COVID-19 heeft veel bedrijven met de neus op de feiten gedrukt als het gaat om hun reactievermogen op disruptie. Door het vergroten van werknemerswelzijn kunnen zij echter de veerkracht en wendbaarheid op individueel niveau versterken. Organisaties kunnen zo traditionele hiërarchische structuren doorbreken. Op die manier krijgen ze inzicht in de veranderingsbereidheid, het veranderingsvermogen en de veerkracht van het personeel – en kunnen ze bovendien beter anticiperen op toekomstige verstoringen. Sterker nog: ze kunnen er zelfs munt uit slaan.

Al deze HR-trends wijzen op een eenvoudig, rechtlijnig ideaal: hoe meer organisaties de verschillende facetten van welzijn rechtstreeks aanpakken, en dat doen op een persoonlijk, individueel niveau, hoe groter de kans dat betrokken, gemotiveerde mensen zullen blijven en het beste van zichzelf zullen geven. Wie welzijn een belangrijke plek geeft in de organisatie, zal succesvoller zijn.

Meer weten?

Check SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) Suite Of kijk de SAPPHIRE NOW-presentatie terug