>
Studenten ervaren de student experience in de gang van een universiteit

Investeer in de optimale student experience

Tegenwoordig is het voor studenten niet alleen belangrijk om tijdens de studie goede cijfers te halen en hun banenkans te vergroten. Ze willen graag goede cijfers halen én hun studententijd optimaal benutten. Ze verwachten dat de onderwijsinstelling een steentje bijdraagt door de student experience te optimaliseren. Hoe zorg je als onderwijsinstelling, tegen een achtergrond van diverse uitdagingen, voor een optimale student experience en een ijzersterke band met studenten?

Hoe studenten hun studietijd, zowel op de campus als digitaal, beleven wordt de student experience genoemd. Dit begrip reikt verder dan alleen de beleving van de studie. Het draait ook om hoe ze de campus ervaren en de manier waarop ze interacteren met de onderwijsinstelling.

De student experience begint al bij het allereerste contactmoment tussen de prospectstudent en de onderwijsinstelling. Het is dus voor onderwijsinstellingen essentieel om tijdens de oriëntatiefase al op de radar van prospectstudenten te verschijnen. Nadat de student zich ingeschreven heeft, volgt een eindeloze stroom van contactmomenten op verschillende tijden, locaties en via verschillende apparaten. Ook na het afstuderen blijft de band tussen onderwijsinstelling en alumni bestaan en is het belangrijk om deze te onderhouden.

De uitdagingen voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen. De eerste uitdaging heeft te maken met de globalisering. De concurrentie tussen onderwijsinstellingen is niet meer alleen landelijk, maar wereldwijd. Het is niet langer een gegeven dat studenten dicht bij huis studeren. Het is, mede gedreven door de coronapandemie, steeds eenvoudiger om je te oriënteren op een studie in het buitenland of om online cursussen te volgen aan onderwijsinstellingen in het buitenland.

Ook de digitalisering vergroot de concurrentie tussen de instellingen. Een groot deel van het leven van studenten speelt zich online af. Ze communiceren met studiegenoten en docenten, bekijken hun rooster en cijfers, kiezen vakken uit en reserveren een werkplek in de bibliotheek. Dit gebeurt allemaal online op hun mobiele telefoon, de hele dag door. Dit digitale gemak ervaren ze overal in hun dagelijks leven. Ze verwachten dit ook van hun onderwijsinstelling.

De derde uitdaging heeft te maken met een nieuwe benadering die onderwijsinstellingen moeten omarmen. Studenten kiezen hun onderwijs op dezelfde manier als klanten een product kiezen. Ze willen de beste student experience voor hun collegegeld. Hierdoor moeten onderwijsinstellingen overschakelen van een aanbodgerichte benadering waarbij de instelling zelf centraal staat naar een klantgerichte benadering waarbij de wensen van de student centraal staan. Dat is niet altijd even makkelijk. Zo’n klantgerichte benadering vraagt immers om naadloze samenwerking tussen alle onderdelen van de instelling. En niet te vergeten om een stevige visie en strategie die deze customer-first mindset ondersteunt.

De omgevingen van onderwijsinstellingen die zich focussen op de relaties met studenten zijn vaak gedecentraliseerd en niet geïntegreerd in het SIS- of ERP-pakket. Vaak is dit te wijten aan het feit dat elke faculteit zijn eigen mensen, systemen en verantwoordelijkheden heeft. De losse onderdelen functioneren en communiceren niet als één instelling, wat in de weg staat van een eenduidige, klantgerichte en persoonlijke benadering van studenten.

De vierde uitdaging is life long learning: studenten leren hun hele leven. Een student is niet langer een jongvolwassene tussen de 18 en 22 jaar, maar kan blijven leren tot het 90e levensjaar of ouder. Studeren kan op latere leeftijd, in deeltijd of in voltijd, een opleiding of een cursus. Deze ontwikkeling dwingt instellingen na te denken over nieuwe businessmodellen en samenwerkingen met het bedrijfsleven. Student ben je je hele leven en daarom is het cruciaal om een goede band op te bouwen met studenten die je onderwijsinstelling verlaten na het succesvol afronden van hun studie.

Door deze ontwikkelingen is het extra belangrijk om op de hoogte te zijn van het tevredenheidsgevoel van de student en om dit om te zetten naar data waar je op kunt sturen en die je kunt optimaliseren. Zo investeer je in een onbreekbare band en heb je als onderwijsinstelling een streepje voor wanneer alumni weer plaatsnemen in de schoolbanken.

Een digitaal visitekaartje

Zichtbaarheid en laagdrempeligheid zijn belangrijk bij het bereiken van prospectstudenten en het betrokken houden van studenten en medewerkers. Posters en brochures zijn niet genoeg om studenten te bereiken. Prospectstudenten oriënteren zich voornamelijk online. Nog voor het bezoeken van een open dag bekijken zij de websites en sociale mediakanalen, zoals TikTok, van onderwijsinstellingen.

Het centraliseren van bijvoorbeeld de student recruitment gegevens en het gebruik van dezelfde systemen voor faculteiten creëert een uniforme, overzichtelijke en efficiënte omgeving instellingsbreed. Het investeren in een online omgeving die toegankelijk en makkelijk in gebruik is, is een groot onderdeel van een positieve student experience. Traditionele CRM-systemen van onderwijsinstellingen zijn vaak gedecentraliseerd aangeschaft en niet geïntegreerd. Voorafgaand aan en tijdens hun studie willen studenten digitale applicaties gebruiken die aansluiten op hun dagelijks leven. Vakken kiezen ze het liefst net zo gemakkelijk als dat ze online shoppen: op elk moment van de dag en via elk apparaat.

Door in te spelen op de digitale behoefte, voelen studenten zich sneller verbonden met de onderwijsinstelling. Onderwijsinstellingen moeten studenten een veilige omgeving bieden, zowel offline als online, waar ze met elkaar communiceren, ervaringen delen en informatie kunnen verkrijgen over hun studievoortgang.

Verzamelen en verbeteren

Om de student experience te verbeteren, is het verzamelen en visualiseren van de juiste data noodzakelijk. Kan met de juiste oplossingen gedurende de hele studententijd, en zelfs daarna, gedaan worden.

Dit faciliteer je met een data-platform alsook met een data-visualisatie oplossing. Je creëert zo een omgeving waarin zowel de onderwijsinstelling als de student de voortgang ‘data-gedreven’ kan bijhouden en inzichtelijk kan maken. Studentadministratie, academisch adviseurs en studenten kunnen via dashboards en zelfs via mobiele apps toegang krijgen tot deze data. Een docent of adviseur ziet bijvoorbeeld tijdig als een student veel vakken laat vallen, regelmatig afwezig is, of zijn of haar opdrachten niet inlevert en kan dan direct actie ondernemen.

Deze datagedreven oplossingen kunnen uitgebreid worden met een oplossing die specifiek inhaakt op de campus- en leerervaringen van studenten. Zo krijgt de instelling inzicht in de manier waarop zij de student experience kunnen verbeteren. Het verzamelen en analyseren van de juiste data levert een volledig beeld op van wat studenten belangrijk vinden. Met de combinatie van data over de student experience en de voortgangsdata van studenten ligt de focus op verschillende onderdelen van de studie. Als instelling krijg je inzicht in hoe tevreden studenten zijn over het verloop van de aanmeldprocedure, de lesstof, de docenten, de studievoortgang en zelfs de broodjes in de kantine. Uiteindelijk resulteert dit in betere studentprestaties.

De student als brand ambassador

De studenten die verbonden zijn aan je onderwijsinstelling zijn het visitekaartje voor prospectstudenten. Ze delen hun dagelijkse bezigheden via foto’s op sociale media, na het afstuderen delen ze hun verhalen met hun nieuwe collega’s en de naam van je onderwijsinstelling staat bijvoorbeeld ook vermeld op hun LinkedInpagina. Al deze verschillende uitingen maken de student tot een brand ambassador van je onderwijsinstelling.

Het aanpakken van bestaande uitdagingen is een investering in de ultieme student experience. Je creëert een hechte band met je studenten die in de toekomst waarschijnlijk nieuwe studenten oplevert, of ervoor zorgt dat leergierige alumni weer bij je aankloppen.

Meer weten over hoe SAP kan bijdragen aan een ijzersterke student experience voor je onderwijsinstelling?

Neem contact met ons op