>
Een talentmarktplaats helpt jouw werknemers plezier te krijgen van hun werk

Zo kan een talent-marktplaats helpen bij carrièreontwikkeling

Werknemers zijn voortdurend op zoek naar de ‘next best thing’. Nog nooit was de onderlinge concurrentie om talent zo groot. Daar komt een extra uitdaging bovenop: de groeiende ‘skills gap’ en steeds veranderende verwachtingen van werknemers als het gaat om loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Bovendien zijn in de huidige consumentendynamiek nieuwe of betere producten, banen en ervaringen slechts een klik verwijderd.

Bedrijven die interne promotie faciliteren en hun mensen helpen zich te ontwikkelen en te groeien, zijn het best toegerust om deze uitdagingen aan te gaan. HR-tools en technologie die deze interne mobiliteit faciliteren, helpen medewerkers te worden wat ze willen zijn en te doen wat ze willen doen.

Organisaties moeten medewerkers ondersteunen in hun zoektocht naar de beste mogelijkheden die passen bij hun vaardigheden en capaciteiten om hun ontwikkeling en carrière vooruit te helpen. Werkgevers en managers zijn ook altijd intern op zoek naar het best mogelijke talent voor belangrijke projecten of opdrachten.

Digitale innovatie kan hierin een belangrijke rol spelen. Dankzij nieuwe technologie zoals een talent-marktplaats beschikken HR-teams over up-to-date inzicht in de capaciteiten en ambities van hun volledige personeelsbestand en kunnen ze potentieel talent en werknemers laten zien dat de organisatie zich inzet voor carrièregroei.

Wat is een talent-marktplaats?

Een talent-marktplaats koppelt mensen aan kansen en potentiële functies op basis van hun vaardigheden, interesses en voorkeuren. Het kan werknemers ook in contact brengen met ervaringsgericht leren op de werkvloer, zodat ze de kans krijgen nieuwe vaardigheden te leren of de vaardigheden die ze aan het ontwikkelen zijn in de praktijk te brengen.

Een ideale talent-marktplaats houdt rekening met het hele individu, inclusief zijn vaardigheden en competenties, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar interesses, werkstijlen en leervoorkeuren. De marktplaats bouwt niet alleen kennis op over wat mensen kunnen, maar ook over wat ze willen doen en hoe ze dat het liefst doen. Een talent-marktplaats biedt werknemers kansen om te groeien en zich te ontplooien en geeft organisaties tegelijkertijd de inzichten om hun personeelsbestand toekomstbestendig te maken.

Hoe werkt een talent-marktplaats? 

Werknemers die toegang krijgen tot de marktplaats hebben zicht op een verscheidenheid aan aanbevolen mogelijkheden op basis van hun capaciteiten, ervaring en interesses. Mensen krijgen door deze bottom-up benadering de controle over hun loopbaan en ontwikkeling. Deze ontwikkelingsmogelijkheden omvatten bijvoorbeeld:

  • Speciale kortlopende opdrachten of projecten die aansluiten bij hun interesses en doelen;
  • Fellowship-mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe inzichten en perspectieven te verwerven;
  • Cursussen of opleidingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden, waaronder herscholing en bijscholing;
  • Functieaanbevelingen die mogelijke loopbaantrajecten bieden;
  • Mentorschappen of mentorprogramma’s die de ontwikkeling helpen versnellen;
  • Dynamische teams die mensen in staat stellen beter te verbinden, op elkaar af te stemmen en projectresultaten te beïnvloeden;
  • Klussen voor tijdelijke of projectgebaseerde taken die mensen de kans geven om te oefenen met vaardigheden die ze aan het ontwikkelen zijn;
  • Een netwerk voor informele uitwisseling met deskundigen.

Hoe een talent-marktplaats iedereen voordelen biedt

Vandaag de dag willen mensen meer uit hun werkervaring halen dan alleen ‘de klus klaren’. Ze willen mogelijkheden aangereikt krijgen die hun waarden, interesses en capaciteiten weerspiegelen op een manier die hen de kans geeft om te groeien. Ze zoeken naar een ervaring die tegelijkertijd aansluit bij hun voorkeuren en interesses – en bij de behoeften van de organisatie.

Met een talent-marktplaats kunnen organisaties en managers onbekend of verborgen talent aanboren en inzicht krijgen in de capaciteiten van hun mensen. Zo kunnen ze hun personeelsbestand voorbereiden op steeds snellere veranderingen.

Voordelen voor werkgevers

Enkele van de belangrijkste zakelijke voordelen voor werkgevers van een talent-marktplaats zijn:

1. Het creëren van een wendbare workforce:
Het tempo van zakelijke en technologische veranderingen versnelt. Dankzij inzichten in de capaciteiten en interesses van de workforce vanuit een talent-marktplaats kunnen organisaties snel reageren op de markt en een concurrentievoordeel behalen.

2. Het dichten van de skillskloof:
De coronapandemie heeft de zoektocht naar nieuwe medewerkers veelal stopgezet. Maar liefst 58% van de beroepsbevolking heeft nieuwe vaardigheden nodig om hun werk succesvol te kunnen doen, aldus Gartner. Een talentenmarktplaats stelt mensen in staat om kansen te zien en, belangrijker nog, de vaardigheden die ermee gepaard gaan bloot te leggen. Mensen kunnen deze vaardigheden vervolgens vinden en verder ontwikkelen om in aanmerking te komen voor nieuwe rollen en promotie. Bovendien kunnen organisaties nagaan welke vaardigheden ontbreken, waar vraag naar is en waar meer investeringen nodig zijn. Als bedrijven deze trends op de talent-markt zien, kunnen ze interne resources mobiliseren en hun tekort aan vaardigheden van binnenuit opvullen.

3. Uitblinken op het gebied van diversiteit en inclusie:
Werknemers en klanten verwachten een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek. Door deuren te openen die mensen en managers anders misschien niet zouden zien, kan een talent-marktplaats potentiële vooroordelen over de vermeende en echte vaardigheden van een werknemer verminderen. Dit kan helpen verborgen talent aan het licht te brengen, barrières te slechten en diversiteit en inclusie te bevorderen door medewerkers gelijke kansen te bieden.

4. Een ‘groeimindset’ aanmoedigen:
Een talent-marktplaats kan een cultuur bevorderen waarin voortdurend leren en ontwikkeling wordt omarmd. Als werknemers weten dat er toegankelijke en gelijke mogelijkheden zijn om carrière te maken, zullen ze eerder op zoek gaan naar interne dan naar externe mogelijkheden. Bovendien trekken bedrijven met een dergelijke cultuur nieuw talent aan onder mensen die op zoek zijn naar werkplekken die deze groeimindset ondersteunen en die hun carrière willen uitbouwen.

5. Een magneet zijn voor nieuw talent:
Potentieel talent wil graag werken voor bedrijven die zich inzetten voor hun groei en ontwikkeling op de lange termijn. Het tonen van de talent-marktplaats van het bedrijf aan potentiële werknemers is voor hen een bewijs dat het bedrijf hun groei, ontwikkeling en carrièrevooruitgang op de korte en lange termijn ondersteunt.

Voordelen voor medewerkers

Ook voor medewerkers, inclusief tijdelijke krachten, zijn de voordelen van een talent-marktplaats groot. Denk aan onder andere:

1. Verbeterde interne mobiliteit:
Volgens het LinkedIn Workplace Learning Report van 2021 blijft talent bij bedrijven met een betere interne mobiliteit twee keer zo lang voordat ze vertrekken naar een andere functie. Medewerkers profiteren van de psychologische boost van de wetenschap dat ze kunnen groeien in hun baan of carrière en gaandeweg nieuwe vaardigheden kunnen leren.

2. Nieuwe mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen:
Net zoals werkgevers winnen bij het dichten van de vaardighedenkloof, kunnen medewerkers een nieuwe set vaardigheden en ervaringen opdoen door gebruik te maken van dynamische leer- en ontwikkelingsmogelijkheden via een talent-marktplaats.

3. Meer voldoening door betrokkenheid:
Medewerkers willen geïnspireerd worden en hun passies en gewenste carrièrepaden nastreven. Volgens het rapport van LinkedIn is de kans 3,5 keer groter dat medewerkers die intern naar een nieuwe baan overstappen, geëngageerd zijn met hun werk dan medewerkers die in hun huidige baan blijven. Het is bovendien een zichzelf versterkende, positieve cyclus: 82% van de learning development professionals vertelde LinkedIn dat geëngageerde lerenden ook meer geneigd zijn om deel te nemen aan interne mobiliteitsprogramma’s. Dat levert weer meer voordelen op voor iedereen.

Een talent-marktplaats invoeren

Veranderingsmanagement is altijd een uitdaging bij het invoeren van nieuwe technologieën en processen. Een talent-marktplaats vormt hierop geen uitzondering, omdat het een aanzienlijke cultuuromslag vereist in de benadering van een bedrijf van het betrekken, ontwikkelen en verplaatsen van talent.

Een belangrijke voorwaarde is de betrokkenheid van het management. Managers moeten de voordelen van een talent-marktplaats voor de organisatie in het algemeen omarmen, maar ook de mogelijke impact op hun eigen team onderkennen en accepteren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties en vragen die zich kunnen voordoen:

  • Hoe zullen managers reageren wanneer een van hun medewerkers voor zes maanden een collega-rol in een ander team aanvraagt?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer een medewerker werkt aan een project dat prioriteit heeft voor de organisatie of voor zijn eigen loopbaanontwikkeling, maar niet noodzakelijk voor die manager?

Organisaties moeten met managers communiceren om hen te laten inzien dat ze mobiliteit en loopbaanontwikkeling moeten ondersteunen om het beste talent te behouden en aan te trekken. Dit kan betekenen dat managers een combinatie van incentives krijgen om hun mensen te ontwikkelen en hen kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen. Het belangrijkste is echter dat leiders het goede voorbeeld geven door te laten zien dat ze mobiliteit van talent en experiential learning ondersteunen.

Een talent-marktplaats geeft medewerkers de controle en het inzicht die ze nodig hebben om zich mondig te voelen, of het nu gaat om hoe en waar hun tijd wordt besteed of om het soort werk dat ze doen. Medewerkers zijn meer dan ooit bereid om hun passies na te jagen. En voor organisaties biedt een talent-marktplaats waardevolle inzichten om het potentieel van hun mensen en hun bedrijf te maximaliseren.

Ontdek meer over SAP SuccessFactors