>
De vier gezichten van HR

Dit zijn de vier gezichten van mensgerichte HR

SAP’s creatie van Human Experience Management (HXM) in 2019 weerspiegelde een nieuw soort mensgerichte HR: een die uitgaat van de werknemer als het middelpunt van het bedrijf. HXM signaleerde een verschuiving van efficiëntie naar cultuur en mindset, en van HR-processen in silo’s naar inclusieve en doelgerichte loopbaantrajecten.

HXM en de rol van HR zijn blijven evolueren. In deze transformerende tijd is de manier van denken over werknemers verschoven van denken in de context van wie ze zijn als werknemers naar het erkennen van hen als multidimensionale mensen. We erkennen dat gezinnen, aspiraties, dromen en zelfs angsten ook elke dag op de werkvloer terechtkomen.

Mensgerichte HR

Onze menselijke kant is niet langer een verplichting, maar iets om te vieren. En mens-zijn op het werk opent de mogelijkheid om oneindige groei en grenzeloos potentieel na te streven. Het aan het werk zetten van onze menselijke eigenschappen en capaciteiten is de weg voor organisaties en individuen om creativiteit, vindingrijkheid en passie te ontsluiten, en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

HR-strategieën zijn ook verschoven van een ‘one-size-fits-all’-benadering naar individueel gerichte carrièrepaden die unieke sterke punten, passies en motivaties erkennen. Deze verschuiving van rollen als de bouwsteen van een organisatie naar op mensen gebaseerde strategieën creëert enorme kansen voor HR om het gesprek te leiden en verandering te stimuleren. Hoe ontsluiten we menselijk potentieel voorbij een gedefinieerde functieomschrijving? En hoe veranderen we onze eigen praktijken om de verschuiving van kansen naar mensen en vaardigheden te omarmen?

We hebben de vier gezichten van menselijke HR samengebracht. Op die manier willen we zoeken naar nieuwe benaderingen voor modern employee experience management. Deze vier gezichten weerspiegelen een compilatie van ideeën die zijn ontstaan na veel reflectie en observatie over de verschuivende rol van HR. We hebben de aspiraties voor elke rol gevalideerd en verrijkt met onze op onderzoek gebaseerde SAP SuccessFactors 2021 Meta-Trends Analyse.

Deze gezichten zijn gebaseerd op onderzoek en de praktijk. Ze zijn dan ook nog in ontwikkeling. Ook zal de verwezenlijking van elke strategische rol zich blijven ontwikkelen. Elke rol vult elkaar aan en sluit elkaar niet uit. In feite zul je jezelf waarschijnlijk in meerdere rollen terugzien.

1. Culture Advocate: Het gezicht van identiteit

Volhardend en organisatorisch onderlegd, gebruikt de Culture Advocate positiviteit, doelgerichtheid en saamhorigheid om ambitieuze organisatorische verschuivingen te bewerkstelligen. De Culture Advocate geeft vorm aan positieve verandering door actie, bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit, gelijkheid of innovatie. Cultuur is de voorwaarde voor betekenisvolle transformatie. Niet langer alleen praten, cultuur wordt aangepakt met strategie en actie! De Culture Advocate hoeft niet te vertrouwen op intuïtie. Zij vormen strategieën met echte inzichten in de mentaliteit, het gedrag en de waarden van de organisatie en inspireren verandering van onderuit.

2. Chief Empowerment Officer: het gezicht van motivatie

De Chief Empowerment Officer is moedig en zelfverzekerd, inspireert medewerkers en opent deuren. Hij of zij doorbreekt grenzen om ervoor te zorgen dat impact en bijdrage weinig te maken hebben met titel of hiërarchie. Van stagiair tot vicepresident zorgen ze ervoor dat alle medewerkers de kans krijgen om zinvol werk te doen en een impact te creëren. Ze bestrijden het ‘blijf in je straatje’-denken en de protectionistische strategieën van managers, en doorbreken al doende functieomschrijvingen en teamgrenzen. De Chief Empowerment Officer gelooft in de kracht van een intrinsiek gemotiveerd personeelsbestand dat wordt gevoed door kansen, ondersteuning en vertrouwen.

3. Agile Orchestrator: Het gezicht van de mogelijkheden

De Agile Orchestrator doorbreekt traditionele manieren van werken en transformeert de organisatie om op alles voorbereid te zijn. Zij streven naar een open en aanpasbaar personeelsbestand op alle niveaus, en dat voor individuen, teams, en organisaties. Wendbaarheid betekent experimenteren en testen van nieuwe organisatiestructuren en af en toe voorgoed ontwrichten. Orchestrators stellen werknemers in staat om flexibel te worden door het verkennen en vergroten van vaardigheden. Dat zorgt uiteindelijk voor zelfverzekerde medewerkers die verandering goed aankunnen. Ze zorgen ervoor dat dynamisch gedrag volledig wordt ondersteund met agile talentmanagementprocessen, van erkenning en beloning tot werkopdrachten en teamgebaseerde doelen.

4. Operationeel Architect: Het gezicht van innovatie

De laatste van de vier gezichten, is de Operationeel Architect. Hij is zelfverzekerd en nieuwsgierig en vindt nieuwe oplossingen voor uitdagingen op de werkvloer door gebruik te maken van innovatieve technologieën. De architect is experimenteel ingesteld en heeft een passie voor het testen van nieuwe ideeën. Hij ziet technologie en innovatie als een hefboom voor gedrag en cultuur, naast het verhogen van productiviteit en automatisering. Succes wordt afgemeten aan de ervaring en de resultaten voor werknemers, managers en het HR-team. Ervaring is even belangrijk als efficiëntiestroom. Het gezicht van innovatie is pionierend en ambitieus en heeft als doel om de gehele werkervaring te verbeteren.

De vier gezichten staan voor grenzeloos potentieel en eindeloze mogelijkheden. Met een steeds grotere rol voor HR-organisaties groeit ook het belang van het onderkennen en faciliteren van deze groepen. Zo kan HR innovatie en cultuurverandering stimuleren en hun impact en bijdrage aan het bedrijf vergroten.

Ontdek meer over SAP HXM