>
Deze vrouw heeft plezier in haar werk doordat haar werkomgeving prettig is.

Zo creëer je de ideale werkomgeving voor je werknemers

De druk op de arbeidsmarkt groeit. Door de overspannen arbeidsmarkt wordt het moeilijker om werknemers te behouden, en werknemers verwachten meer flexibiliteit in hun werkomgeving. Hoe kunnen bedrijven de juiste hulpmiddelen, ervaringen en mogelijkheden bieden die nodig zijn om een werkplek te creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien?

In de veranderende wereld van werk van vandaag verwachten werknemers betere ervaringen – vooral als het gaat om hun leren, ontwikkeling en groei. Werknemers worstelen echter met meerdere verouderde of ontoereikende systemen en tools die zorgen voor een gefragmenteerde digitale ervaring op het werk.

De druk ligt zonder twijfel op leidinggevenden, organisatieleiders en hun HR-teams om deze hiaten op te vullen en een werkcultuur te creëren die motiverend, versterkend en bevredigend is. Van hen wordt verwacht dat ze gepersonaliseerde werkervaringen bieden. Een werkervaring die toegang biedt tot geïndividualiseerd leren en groei, vereenvoudigde technologische interfaces, voortdurende procesverbeteringen, ingebedde feedbackmogelijkheden en verhoogde productiviteit en efficiëntie.

Organisaties die deze beloften buitengewoon goed waarmaken, zijn doorgaans effectiever in het aantrekken, behouden en ontwikkelen van het beste talent. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Geen enkele definitie van een ideale werkplek voldoet aan ieders verwachtingen. Om een werkelijk stimulerende, boeiende en verrijkende omgeving te creëren, moeten besluitvormers rekening houden met de unieke locaties, functies, persoonlijke verantwoordelijkheden en situaties waarmee elke werknemer dagelijks te maken heeft.

Bij SAP SuccessFactors begrijpen we hoe belangrijk het is om een omgeving te creëren waarin mensen opbloeien, samenwerken en klaar zijn om vandaag en morgen succesvol te zijn – ongeacht waar ze werken. En in vrijwel alle gevallen begint die ervaring met technologieën die zijn afgestemd op de hele persoonlijkheid van elke medewerker. Zelfs als die zich ontwikkelt, zodat iedereen zich altijd gewaardeerd, gehoord en erkend voelt.

Gepersonaliseerde, geïntegreerde ervaring

Een goed beginpunt is werknemers de vrijheid te geven hun werkervaring opnieuw vorm te geven met hypergepersonaliseerde, teamgerichte en projectgeoriënteerde werkruimten die via de SAP SuccessFactors Work Zone-oplossing zijn gecreëerd. Deze geïntegreerde digitale ervaring verbindt het volledige SAP-softwarelandschap en applicaties van derden om het werk te helpen stroomlijnen en op intelligente wijze relevante content, aanbevelingen, inzichten en acties naar voren te brengen.

SAP SuccessFactors Work biedt medewerkers een eenvoudige en uniforme digitale ervaring die is afgestemd op hun unieke behoeften. Daarmee helpt het bedrijven de productiviteit en efficiëntie van werknemers te verhogen.

Zo heeft AKT Solutions Limited (AKT Global) de aanwezigheid van inefficiënte communicatie en samenwerking over grenzen en tijdzones heen opgelost om de productiviteit te verbeteren en de stress bij werknemers te verminderen. Het resultaat is dat haar medewerkers slimmer en sneller werken nu ze 24/7 toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben om op de hoogte te blijven van veranderingen. Ongeacht waar ze werken, welk apparaat ze gebruiken of waar ze gevestigd zijn.

Cultuur van continu en flexibel leren

Werknemers hebben behoefte aan on-demand toegang tot geïndividualiseerde en boeiende leerprogramma’s als onderdeel van hun dagelijkse ervaring. Als leren een prioriteit wordt op de werkplek, kunnen ze vaardigheden ontwikkelen wanneer het hen uitkomt en deelnemen aan mogelijkheden om hun expertise en leiderschapscapaciteiten verder te ontwikkelen.

SAP SuccessFactors Learning helpt een continue en flexibele cultuur te bevorderen met opleidingen die gepersonaliseerd en relevant zijn voor elke werknemer en die zijn ingebed in de dagelijkse activiteiten. Via leerwerkruimtes kunnen werknemers toegang krijgen tot relevante leertoepassingen, informatie, samenwerkingstools en content van eender welke bron – allemaal via één enkel toegangspunt en ingebed in de werkstroom – zodat ze kunnen profiteren van een meer vereenvoudigde en contextuele manier van leren. Organisaties kunnen er dan voor zorgen dat hun mensen zich in staat voelen om hun eigen carrièrepad en groei te bepalen, terwijl ze hen helpen meer betrokken te raken en de vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften.

Rich Products Corporation (Rich’s) maakt gebruik van de oplossing om een cultuur van voortdurend leren te ondersteunen. Het familiebedrijf in de voedingsmiddelenindustrie wilde zijn opleidings- en ontwikkelingsprogramma verbeteren met een moderne, consumentgerichte leerervaring voor zijn medewerkers. Door het in kaart brengen en toegankelijk maken van leercontent met geïndividualiseerde aanbevelingen, biedt Rich’s haar medewerkers een op maat gemaakte weergave van hun ontwikkelingsplannen en doelstellingen en verbindt hen met geïntegreerde externe contentbibliotheken en bronnen op aanvraag.

Werknemers behouden

Volgens gezamenlijk onderzoek van Deloitte Consulting en het MIT Sloan Management Review helpt het zichtbaar en toegankelijk maken van carrièremogelijkheden de retentie van het personeel te verbeteren. Het brengt namelijk de belangen van de werknemers op één lijn met de strategische prioriteiten. Maar in eerste instantie hebben de meeste bedrijven een verandering nodig die de werknemer als geheel omarmt: wie ze nu zijn, wie ze aan het worden zijn en de waarde die ze als individu inbrengen.

Door SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace aan hun werkomgeving toe te voegen, kunnen werknemers kortetermijnopdrachten, beurzen, leeraanbevelingen en mentoren vinden. Dankzij de oplossing kan iedereen in de organisatie meerdere mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, netwerken en projectdeelname nastreven.

Betekenisvol werk, vormgegeven door feedback in real-time

Het meten van werkervaringen helpt bedrijven wendbaar te blijven en ernaar te streven werknemers te geven wat ze nodig hebben om zich ondersteund, productief en betrokken te voelen. Met Experience Management-oplossingen van SAP en Qualtrics kunnen organisaties evalueren hoe werknemers het doen, luisteren naar hun feedback, en snel en effectief reageren op hun zorgen.

Om een mensgerichte bedrijfstransformatie mogelijk te maken, combineert luxe-retailer Chalhoub Group ervaringsgegevens van werknemers met operationele HR-gegevens. Deze aanpak stelt het bedrijf in staat nieuwe inzichten te verkrijgen, verbeterpunten te identificeren en een cultuur te bevorderen waarin alle medewerkers betrokken zijn en volledig zijn toegerust om uitzonderlijke klantenservice te bieden.

Chalhoub gebruikt Experience Management-oplossingen van SAP en Qualtrics om actief te luisteren naar zijn werknemers en de juiste training, processen en tools aan te bieden. Het bedrijf verzamelt feedback bij elk interactiecontactpunt. Zo ontdekken ze nieuwe manieren om tegemoet te komen aan unieke werknemersbehoeften en kunnen ze de dagelijkse werkervaringen voortdurend verbeteren.

Als gevolg daarvan is het bedrijf bezig met het herontwerpen en optimaliseren van belangrijke aspecten van het werknemerstraject. De HR-transformatieprioriteiten worden bijvoorbeeld ondersteund door harde gegevens over de kwesties die werknemers echt belangrijk vinden, waardoor meer nadruk wordt gelegd op het welzijn van werknemers en erkenning als strategische topprioriteiten.

Alles verpakt in een menselijke ervaring

HR-organisaties dagen hun business executives en organisatiemanagers voortdurend uit. Ze weten dat schijnbaar adequate toegang tot technologie geen garantie is dat aan de specifieke behoeften van een werknemer wordt voldaan. Ondertussen is men zich ervan bewust dat externe en ‘bureauloze’ werknemers worden geconfronteerd met nog meer complexiteit in hun ervaringen, zoals beperkte bandbreedte en privacycontroles, wanneer ze jongleren tussen werk en hun persoonlijke omstandigheden.

Met SAP SuccessFactors Work Zone, SAP SuccessFactors Learning, SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace en Experience Management-oplossingen van SAP en Qualtrics kunnen organisaties boeiende, geïndividualiseerde ervaringen bieden waarmee iedereen zich volop kan ontplooien.

Ontdek meer over SAP HXM