>
Deze collega's vergaderen online, een ontwikkeling die past bij een van de HR-trends van 2022.

Dit zijn de drie HR-trends van 2022: overal, grenzeloos en duurzaam

De manier waarop we werken verandert. Als je zicht hebt op de manier waarop werk verandert, kun je daar tijdig op inspelen. Bijvoorbeeld door de juiste mensen aan te nemen en het design van je organisatie aan te passen. In dit blog beschrijft Mike Muurmans de drie grote HR-trends van 2022 die de toekomst van werk bepalen en welke ontwikkelingen daar het gevolg van zijn.

Werk is voortdurend in beweging. Kijk maar eens naar de manier waarop ontwikkeling van technologie en de voortschrijdende wetenschap al eeuwenlang bepalen hoe we werken. Ook demografische, economische, sociaal- culturele of politieke veranderingen hebben hun weerslag op werk. De opkomst van het vrije weekend, de introductie van het pensioenstelsel of het verbieden van kinderarbeid veranderden het bedrijfsmodel en het organizational design van bedrijven ingrijpend. Ik zie die grote veranderingen die een blijvende invloed hebben op de manier waarop we werken.

Corona is een katalysator

De coronacrisis heeft gezorgd dat allerlei zaken in een stroomversnelling gekomen zijn. Zaken waar we nooit over nadachten, zijn vanzelfsprekend geworden. Werken op afstand bijvoorbeeld, is volledig omarmd. Overal ter wereld stonden kantoorgebouwen op dure toplocaties maandenlang leeg omdat zowel klanten als medewerkers niet meer welkom waren. Vervolgens kwamen ook de functie en de vorm van het kantoor ter discussie te staan. Toonaangevende bedrijven zoals Twitter besloten zelfs dat medewerkers ook na de crisis thuis mogen blijven werken, als ze dat prettig vinden.

We leven langer

Tussen 1950 en 2019 steeg de levensverwachting bij geboorte van ongeveer 72 jaar naar bijna 83 jaar. We leven  niet alleen langer, maar blijven ook langer vitaal en nemen langer aan het arbeidsproces deel. Bij sommige bedrijven staan er op dit moment al vijf generaties tegelijk op de werkvloer. Tussen de jongste en de oudste medewerker kan zomaar vijftig jaar verschil in werkervaring zitten.

Organisaties nemen hun verantwoordelijkheid

De focus op corporate en social responsibility (CSR) groeit. Steeds meer organisaties voelen de dringende noodzaak om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van global warming en milieuvervuiling. Uit overtuiging, onder druk van hun klanten of inspelend op steeds strenger wordende wet- en regelgeving.

Kijkend naar deze drie grote, wereldwijde ontwikkelingen verwachten we dat er in 2022 drie duidelijke trends zichtbaar worden. Dit zijn ze.

Trend 1 – werk gebeurt overal, zowel thuis als op kantoor

Vroeger was het simpel: werken doe je op locatie. Op kantoor bijvoorbeeld. Of in de fabriek, in de winkel of op de werf. Thuis is je privéruimte. Dat is de plek voor je gezin, voor plezier, voor ontspanning en voor rust. Onder invloed van corona is dat idee razendsnel gekanteld. Thuis kun je ook werken. Organisaties gaan in drie scenario’s denken: 1) vanuit huis, 2) hybride of 3) fysiek.

In het eerste scenario worden medewerkers op alle mogelijke manieren gefaciliteerd om thuis te werken. Het (hoofd)kantoor verliest zijn functie als werkplek en wordt omgekat tot een plek waar vooral ontmoeten centraal staat.

In de hybride variant komen collega’s enkele dagen of dagdelen naar kantoor voor overleg en meetings. De rest van de week werken ze thuis. Kantoren worden daardoor kleiner van omvang.

Het derde scenario – fysiek – gaat op voor werk waarbij thuiswerken is geen optie is, bijvoorbeeld omdat er specifieke instrumenten, machines of ruimtes nodig zijn.

Trend 2 – werk wordt grenzeloos

De voorbije periode van maandenlang thuiswerken als gevolg van corona heeft veel mensen in laten zien wat digital nomads al heel lang wisten: de plaats of het land waar je woont hoeft geen directe relatie te hebben met de plaats of het land waar je werkgever gevestigd is. Je kunt bij wijze van spreken op Ibiza wonen en toch prima de IT voor een bedrijf in Groningen verzorgen.

Tot voor kort kostte het runnen van een internationale workforce veel tijd en energie. Voor een klein bedrijf was het inhuren van buitenlandse krachten bijna niet te doen. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Remote bijvoorbeeld, stelt organisaties in staat om wereldwijd mensen in dienst te nemen én uit te betalen, rekening houdend met alle lokale wet- en regelgeving.

Trend 3 – de workforce wordt duurzaam ingericht

Gender, leeftijd en afkomst spelen geen rol meer. Inclusie en diversiteit zijn een gegeven. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor een betere afspiegeling van de samenleving en zorgt ook dat de aansluiting met de markt, de klant of de burger verbetert. Onderzoek van McKinsey liet in 2015 al zien dat bedrijven die diversiteit omarmen financieel beter presteren. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt zorgen bovendien voor een herwaardering van de oudere medewerker.

Hoe sorteer je voor op deze ontwikkelingen?

Vijf generaties op de werkvloer. Collega’s die je nauwelijks nog ziet, alleen als je op kantoor met ze afspreekt voor een kop koffie en een brainstorm. Als je al met ze af kunt spreken, omdat je ook collega’s hebt die in Duitsland, Bangladesh en Australië wonen. Bij deze ontwikkelingen passen nieuwe manieren van organiseren en managen.

Welke dat zijn, lees je in het SAP Thought Leadership Paper “Werk in 2022: overal, grenzeloos en duurzaam”. In dit document leggen we uit waarom het begeleiden van talent belangrijker wordt dan ooit en waarom recruitment niet meer op basis van rol gebeurt, maar op basis van skills en competenties. Ook besteden we een hoofdstuk aan scenarioplanning, een praktische methodiek om na te denken over de toekomst.

Download Werk in 2022: overal, grenzeloos en duurzaam