>

Deze collega's vergaderen online, een ontwikkeling die past bij een van de HR-trends van 2022.