>

Business team viewing charts and graphs on interactive screen in business meeting

drie personen waarvan de middelste wijst naar een dashboard weergegeven op een digi-board