>

Girls’ Day SAP The Netherlands

Het aandeel vrouwelijke technische professionals met 16% nog altijd erg laag. Meisjes hebben net als jongens talent voor exacte vakken. Dat meisjes niet kiezen voor opleidingen en beroepen in deze vakgebieden komt door genderstereotiepe invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen. VHTO, Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT, is initiatiefnemer en coördinator van de jaarlijkse Girls’ Day. SAP Nederland droeg daar ook dit jaar weer aan bij. Vanuit het SAP Business Women’s Network is een interactief en leerzaam programma opgezet voor Girls’ Day 2023.

Tienermeiden van ORS Lek & Linge uit Culemborg bezoeken vandaag het hoofdkantoor van SAP in ’s-Hertogenbosch. Daar werd Girls’ Day afgetrapt door Chapter Lead van het Nederlandse Business Women’s Network Gerda Slagter die in haar inleiding ook de digitale kickoff van VHTO heeft verwerkt en een verhaal van role model Evelyn Jessurun.

Kris-Kras door het gebouw

Ze worden in verschillende groepen ingedeeld en volgen een gevarieerd programma en worden begeleid door een vrouwelijk rolmodel vanuit SAP Nederland. Ze krijgen een kijkje in het SAP Experience Center, waarbij ze onder andere de escape room gaan oplossen. Daarnaast doen ze een oefening waarin ze Design Thinking gebruiken om een passende oplossing te vinden voor een probleem en deze te bekijken vanuit verschillende persona’szoals de moeder, zus en de grootouders binnen een familie.

Code Class
Natuurlijk is er ook aandacht voor programmeren. In een leslokaal van SAP Education krijgen de meisjes code class en leren ze de basis beginselen van programmeren.

Na afloop van het programma hebben de meiden tijdens de afsluitende lunch verder kennis kunnen maken met diverse  vrouwelijke rolmodellen binnen SAP Nederland.

Laagdrempelig
“We hebben dit jaar gekozen voor een gevarieerd programma”, vertelt Gerda Slagter, Customer Success Partner HXM bij SAP en Chapter Lead vanuit het Business Women’s Network. “Technologie gaat zeker niet alleen over programmeren. Het raakt alles, ook de belevingswereld van jonge meiden. Dat proberen we hen tijdens deze editie van Girls’ Day te laten zien en vooral beleven.”

Diversiteit bij SAP
Girls’ Day is een van de vele initiatieven waarmee SAP bijdraagt aan een grotere diversiteit in de technologiesector. “We streven hiernaar. In algemene zin, maar ook binnen onze eigen organisatie. Er werken relatief veel vrouwen bij SAP Nederland. Dat is iedere dag een verrijking voor de organisatie en brengt nieuwe inzichten.”

“Alle organisaties zijn gebaat bij een diverse workforce”, vult Evelyn Jessurun aan. Zij is naast Developer bij SAP tevens onderdeel van het Core team van het Business Women’s Network bij SAP Nederland. “Teams functioneren beter in een diverse samenstelling. Diversiteit is daarin een breed begrip: een goede verhouding tussen gender is

net zo belangrijk als een goede mix van culturele achtergronden. Uit verschillende perspectieven ontstaan de beste ideeën. Bovendien komt het de sfeer op de werkvloer ten goede. Kortom: diversiteit zorgt voor beter presterende bedrijven en gelukkigere werknemers.”