>

Vrouw kijkt naar rontgenfoto ter illustratie van patiëntgerichte zorg.