>

De nieuwe energie van Alliander: hoe inkooptransformatie de energietransitie versnelt

Innoveren en de bedrijfscultuur veranderen. Zo stoomt Alliander zichzelf klaar voor de toekomst, met behulp van SAP partner McCoy. Want anticiperen op de energietransitie vergt een nieuwe manier van werken én denken. Mirjam Weima-Oberink, Manager Center of Excellence van Alliander, vertelde erover tijdens de SAP Spend Connect Innovation Day 2024.

Netwerkbedrijf Alliander verzorgt de distributie van elektra en gas. Onder Alliander valt onder meer netbeheerder Liander. Alliander beheert meer dan 90.000 kilometer elektriciteitsnet en 40.000 kilometer gasnet.  Via de kabels en leidingen van Alliander ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte.

Het beheer van de Nederlandse elektriciteits- en gasnetten wordt steeds complexer, legt Mirjam Weima-Oberink uit. “Simpel gezegd: in het verleden stopten we bij Alliander kabels in de grond en beheerden we deze. Nu komt er veel meer bij kijken, als gevolg van de energietransitie.”

 

Ingrijpende veranderingen als gevolg van klimaatakkoord

Hoe ingrijpend de veranderingen zijn, geeft Weima-Oberink aan met enkele voorbeelden. “In het klimaatakkoord van de EU-lidstaten staat dat de CO2-uitstoot in 2030 maar liefst 49 procent lager moet zijn. Om de uitstoot te verlagen, zetten we massaal in op duurzame vormen van energie. Om aan de vraag te kunnen voldoen moet de opbrengst daarvan drastisch omhoog. Zo wordt de wind op zee in 2030 het tienvoudige ten opzichte van nu. En in die periode verdrievoudigt de opgewekte energie door wind op land en zonnepanelen. De hoeveelheid groen gas moet in 2030 ook tien keer hoger zijn dan nu.”

Deze energietransitie heeft nogal wat gevolgen voor Alliander, zegt Weima-Oberink. “De opgewekte energie moet door het net, maar deze draait al op maximale capaciteit. We moeten talloze leidingen, kabels en onderstations uitbreiden of bijbouwen. Maar ook bijvoorbeeld het aantal autolaadpalen stijgt enorm, tot wel 550 nieuwe laadpalen per dag. Ter vergelijking: dat zijn er nu nog 43. Om goed om te gaan met al deze ontwikkelingen hebben we enorm veel technici én materiaal nodig.”

 

Niet negatief, maar complex

Inspelen op de energietransitie is een enorme uitdaging, maar Weima-Oberink ziet het ook als een kans. “De situatie is complex, maar niet negatief. We moeten aan de slag met een diepe systeemverandering. Het is belangrijk om wezenlijk anders te denken, handelen en organiseren.”

Ze noemt een voorbeeld: “Onze assetmanagers waren het gewend om componenten te ontwerpen die na vijftig jaar nog steeds functioneren. Dat is nu anders, want ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Assetmanagers moeten snel schakelen en flexibel inspelen op de veranderende grondstoftekorten en duurzaamheidseisen.”

 

‘World-class’ inkoopfunctie

Om dat te bereiken is innovatie cruciaal. Weima-Oberink: “Een toekomstbestendig fundament is essentieel om onze doelen te behalen. En onze klanten optimaal te bedienen. Nu, maar ook in 2030. Om in control te blijven over onze levertijden, moeten we innoveren en onze bedrijfscultuur veranderen. Dat vraagt om een strategische aanpak waarbij de inkooptransformatie een cruciale rol speelt. We moeten nauw samenwerken met leveranciers én de markt. Een ‘world-class’ inkoopfunctie is een randvoorwaarde om onze doelen te bereiken.”

Samen met McCoy, de vaste SAP partner van Alliander, ging het netwerkbedrijf aan de slag om aan deze optimale inkoopfunctie te werken. “Ons IT-landschap, met veel maatwerk uit het verleden, moet worden vernieuwd. Met McCoy zijn we de implementatie gestart voor een nieuw SAP ERP-systeem. Dit nieuwe ERP-systeem stelt ons in staat om beter data te verzamelen en te analyseren, zodat we onze pieken identificeren en daarop kunnen inspelen. Het biedt ons ook de flexibiliteit om in te spelen op marktveranderingen.”

 

Innovator in de energiemarkt

In de nieuwe doelarchitectuur is niet alleen een belangrijke rol weggelegd voor het nieuwe ERP-systeem, maar ook voor SAP Ariba. De oplossingen van SAP Ariba helpen Alliander om het inkoopproces te standaardiseren en automatiseren. Dat geldt voor zowel contract- en leveranciersmanagement als het purchase-to-pay gedeelde. In samenwerking met McCoy werkt Alliander stap voor stap toe naar deze nieuwe architectuur, die de organisatie wendbaarder en efficiënter maakt. Een nauwe samenwerking met McCoy is daarbij cruciaal. “Je moet op elkaar vertrouwen”, zegt Weima-Oberink. “Samen keuzes durven maken, vasthouden aan je leidraad.”

Met de nieuwe doelarchitectuur gaat Alliander met nieuwe energie richting 2030, benadrukt Weima-Oberink. “Waar we nu aan werken is geen evolutie, maar een revolutie. Alliander is meer dan alleen een netbeheerder. We zijn innovator in de energiemarkt.”

Ben je benieuwd hoe oplossingen van SAP ook jouw organisatie toekomstbestendig maken? Neem contact op met Jan Laros, sales director van McCoy. Mail naar jan.laros@mccoy-partners.com