>

Ausnutria versnelt BI-reis met SAP Datasphere

Snel inzicht in de kostprijs van een product of de kwaliteit van grondstoffen? Met SAP Analytics Cloud en SAP Datasphere bouwt Ausnutria snel en efficiënt de gewenste rapportages. In samenwerking met SAP-partner Expertum zet het bedrijf grote stappen op het gebied van business intelligence.

Ausnutria is een toonaangevende producent van baby- en kindervoeding en wereldmarktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van baby- en kindervoeding op basis van geitenmelk. Wat in 1897 begon met zuivelfabriek ‘De Vechtstreek’ in Ommen is uitgegroeid tot een multinational met negen productielocaties, zes verkoopkantoren wereldwijd en bijna vierduizend medewerkers.

Standaardisatie op SAP

De vijf fabrieken van Ausnutria in Nederland produceren met name voor de Chinese markt. Om de snelle groei beter te ondersteunen, standaardiseerde het bedrijf de afgelopen jaren in Nederland op SAP. Die standaardisatie moest leiden tot harmonisatie van processen over alle locaties, een betere logistieke integratie en een sterk verbeterde geïntegreerde gegevensuitwisseling.

“De uitrol van SAP over alle productielocaties in Nederland is zo goed als afgerond”, zegt Wouter Engbers, ICT-directeur bij Ausnutria. “We hebben nu een SAP-systeem met kwalitatief goede data. Dan zie je dat de vraag naar informatie ook toeneemt. Gebruikers weten dat de data er zijn en zij willen die gebruiken voor rapportages.”

Stap naar Business Intelligence

De volgende stap na de uitrol van SAP is dan ook het beter inrichten van de informatievoorziening voor business reporting en decision making. “We hebben daarbij twee doelen”, legt Engbers uit. “Op de eerste plaats moeten rapportages gestandaardiseerd en gevalideerd zijn. De rapportages die wij gebruikers aanbieden, moeten honderd procent kloppen.”

“Daarnaast willen we een tool hebben waarmee gebruikers zelf data uit SAP kunnen ophalen en zelf analyses kunnen doen”, vervolgt de ICT-directeur. “Deze selfservice is voor een beperkte groep gebruikers die nog dieper in de data wil duiken en ook weet hoe je met de data om moet gaan.”

SAP Datasphere

Voor de analyses maakt Ausnutria gebruik van SAP Analytics Cloud (SAC). Het bedrijf kwam er echter al snel achter dat Analytics Cloud rechtstreeks aansluiten op de SAP HANA-database performanceproblemen oplevert. “Daar moet je nog een datawarehouse tussen zetten”, aldus Engbers. “En dan het liefst een tool die goed kan omgaan met de data die uit SAP komen en direct de juiste autorisaties meeneemt. Zo voorkom je complexiteit en ontwikkel je een rapport niet in twee maanden maar in twee weken.”

Die tool werd SAP Datasphere. Dit is een geïntegreerde oplossing voor data-integratie, het catalogiseren van data, semantische modellering, datawarehousing, datafederatie en datavirtualisatie. Gebruikers kunnen hiermee data gefedereerd aanspreken, of het nu SAP-data of niet-SAP data zijn. De data blijven opgeslagen in de betreffende bron.

“We zijn gestart met een ‘free tier’-instance die je negentig dagen lang zonder kosten en zonder verplichtingen kunt uitproberen”, vertelt Rogier Schipper, projectmanager en analytics-expert bij SAP-partner Expertum. “Al snel bleek dat SAP Datasphere de gewenste performance en een gedetailleerd inzicht in de data biedt. Na de proefperiode konden we via het SAP Business Technology Platform eenvoudig upgraden naar een volledige licentie.”

Eerste rapporten een feit

“We bevinden ons nu met SAP Datasphere in de verkennende fase”, schetst Engbers. Op basis van businesscases heeft Ausnutria al enkele rapportages gebouwd, waaronder een trendanalyserapport voor grondstoffen. “Kwaliteit staat bij ons met afstand op nummer één. We analyseren continu kwaliteitssamples van onze grondstoffen. Voorheen kostte het een technoloog twee tot drie dagen om voor één grondstof de analysedata om te zetten in een rapport. Nu hebben we dagelijks een actueel rapport voor alle grondstoffen met volledige trendanalyse. Hierdoor kunnen we direct zien of een grondstof binnen de specificaties blijft.”

De verkennende fase heeft ook financiële rapportages opgeleverd die beter inzicht bieden in de totale kostprijs van een product, inclusief de kostprijs per verwerkt ingrediënt. Daarnaast werkt Ausnutria aan houdbaarheidsrapportages voor producten en grondstoffen die op voorraad zijn. Schipper: “Door de data goed gestructureerd op te zetten, kunnen we deze hergebruiken voor verschillende rapporten. Hierdoor kunnen we diverse views creëren op basis van hetzelfde onderliggende model, wat zorgt voor consistentie en efficiëntie in de rapportages.”

Naar de definitieve fase

“Het grote voordeel van deze oplossing is dat we snel kunnen reageren op verzoeken vanuit de business”, concludeert Engbers. “Zodra data beschikbaar zijn in SAP, kunnen we deze verwerken in rapportages. Het is echter cruciaal om hierbij gefocust te blijven. Als we te veel rapportages tegelijk proberen te bouwen, verliezen we het overzicht en de controle.”

Na de verkennende fase bepaalt Ausnutria in de ‘definitieve fase’ hoe het datamodel eruit gaat zien, welke logische componenten in de data aanwezig zijn en wat het governancemodel is. “In deze fase willen we ervoor zorgen dat alle rapportages via SAP Datasphere lopen. Dit betekent dat we ook alle bestaande rapportages naar dit platform moeten overhevelen”, besluit Engbers. “Die stappen zetten we samen met onze partner Expertum, die veel expertise heeft op dit vlak en onze business goed begrijpt.”