Programvarehuset IntegrasjonsPartner BITS i Fredrikstad blir SAP Solution Partner i Norge.

OsloSAP® Business One 2004 er nå tilgjengelig i 35 land. I denne siste versjonen inkluderes nå også norskutviklet Elektronisk Betalingsformidling (EBF) modul, utviklet av IntegrasjonsPartner BITS AS.

Den nye versjonen av SAP® Business One (versjon 2004) som er lansert, inneholder i tillegg ny funksjonalitet for materialbehovsplanlegging (MRP), forbedret økonomifunksjonalitet, integrerte CRM- funksjoner, integrasjon med Microsoft® Outlook samt rapportering og business intelligence-funksjonalitet som utnytter Microsoft® Excel gjennom verktøyet XL Reporter™.

SAP Business One gir små og mellomstore bedrifter muligheten til å håndtere forretningskritiske oppgaver med én programpakke. Det integrerte kunderelasjonssystemet og funksjonaliteten til styringssystemene sikrer kontroll og en strømlinjeformet interaksjon mellom salg, service og andre forretningskritiske områder.

Gjennom partnerskapet med IntegrasjonsPartner BITS vil SAP® Business One i tillegg til å ha tilpasset EBF (Elektronisk betalingsformidling) for Norge, også håndtere elektronisk dokumentutveksling som EDIFACT, eFaktura, Avtalegiro (BBS og Posten.) m.m gjennom produktet enkelEDI. IntegrasjonsPartner BITS leverer også integrert e-handel mot SAP® Business One gjennom sitt produkt Nettbutikk.

Bedriftene vil kunne oppnå markante forbedringer i produktivitet og lavere kostnader knyttet til elektronisk datautveksling og samhandling. Løsningen dekker elektroniske fakturaer, mottak av bestillinger/innkjøp som registreres automatisk rett inn i SAP® Business One. Elektronisk datautveksling med forretningspartnere gjøres mulig via løsningen enkelEDI.

Med SAP® Business Ones DataAPI og enkelEDI vil både kostnadene, samt tiden medgått til å utvikle skreddersydde løsninger for elektronisk samhandling, bli kraftig redusert og funksjonaliteten mer tilgjengelig i SMB-segmentet.

Om IntegrasjonsPartner BITS
IntegrasjonsPartner BITS AS ble etablert i 1997 som et konsulentselskap og programvarehus. Vi er lokalisert i Fredrikstad og selskapet eies av lokale investorer og ansatte i selskapet. IntegrasjonsPartner BITS AS utvikler programvare for data- og systemintegrasjon. Vårt hovedprodukt innenfor området integrasjonsprogramvare er enkelEDI. www.integrasjonspartner.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Jan-Petter Ødegaard, Channel Manager, SAP Norge AS, mob: 97 77 19 36,

e-post: jan-petter.odegaard@sap.com

Bjørn Svendsen, Daglig leder, IntegrasjonsPartner BITS AS, mob: 93005735,

e-post: bjorn.svendsen@integrasjonspartner.no