SAP har kjøpt XL Reporter™ utviklet av norske iLytix Systems AS:

OsloSAP® Business One 2004 er nå tilgjengelig i 35 land. Den nye versjonen inkluderer rapporteringsverktøyet XL Reporter™ utviklet av det norske teknologiselskapet iLytix Systems AS. SAP har kjøpt teknologien og de ansatte i iLytix Systems AS.

Den nye versjonen av SAP® Business One som er lansert, inneholder ny funksjonalitet for materialbehovsplanlegging (MRP), forbedret økonomifunksjonalitet, integrerte CRM- funksjoner, samt rapportering og business intelligence-funksjonalitet som utnytter Microsoft® Excel gjennom verktøyet XL Reporter™.

SAP Business One gir små og mellomstore bedrifter muligheten til å håndtere forretningskritiske oppgaver med én programpakke. Det integrerte kunderelasjonssystemet og funksjonaliteten til styringssystemene sikrer kontroll og en strømlinjeformet interaksjon mellom salg, service og andre forretningskritiske områder.

Gjennom integrasjon med Microsoft® Excel og Microsoft® Outlook tilbyr SAP Business One brukerne avansert rapportering, tilgang til kritiske data og mulighet til å styre virksomheten i sanntid. Med gjennomførte internasjonale standarder i tillegg til lokale tilpasninger for de enkelte land, er SAP Business One en unik global forretningsløsning for små og mellomstore bedrifter.

Bedriftene vil kunne oppnå markante forbedringer i produktivitet og forretningskontroll ved bruk av det nye rapporteringsverktøyet i SAP Business One. XL Reporter™ gjør SAP Business One-informasjon umiddelbart tilgjengelig i Microsoft® Excel, noe som eliminerer tidkrevende eksport og re-formattering av data. Løsningen lar kundene enkelt lage nye eller modifisere eksisterende finansielle og forretningskritiske rapporter, og i tillegg kan det lages faste rutiner for automatisk leveranse av rapporter og analyser til ledelse, styre og andre nøkkelpersoner.

Den nye XL Reporter™ er et rapporterings- og budsjetteringsverktøy kjøpt av SAP gjennom overtagelsen av Ilytix Systems AS. SAP har integrert og vil fortsette å integrere selskapet, eiendeler og ansatte i SAPs egen organisasjon som en del av avtalen.

Den nye versjon av SAP Business One er tilgjengelig for nye kunder umiddelbart, og vil bli gjort tilgjengelig for eksisterende SAP Business One kunder gjennom standard vedlikeholdskontrakt. SAP planlegger å gjøre XL Reporter™ tilgjengelig med SAP Business One innen utgangen av 1. kvartal 2005.

Om iLytix Systems AS
iLytix Systems AS utvikler og selger programvare for finansiell rapportering. Selskapet holder til i Oslo og ble etablert i 2000. iLytix stod opprinnelig bak utviklingen av konsernrapporteringssystemet Solver, som i 1998 ble kjøpt av Microsoft Great Plains og omdøpt til Enterprise Reporting. www.ilytix.com.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Hilde Solegaard, Business Development Director SAP Norge, mob: 95 02 13 02,
e-post: hilde.solegaard@sap.com

Morten Tønsberg, Daglig leder Ilytix Systems AS, mob: 91384184,
e-post: morten.tonsberg@ilytix.com