IT vil være kritisk for å sikre konkurransefortrinn

Verdens bedriftsledere har talt

OsloEvnen til hurtig å kunne implementere strategi og innovasjon, vil være den mest forretningskritiske utfordringen frem til 2010. Samtidig vil IT bli et viktig våpen i kampen om å oppnå konkurransefortrinn.

Over fire tusen bedriftsledere fra 23 land har deltatt i undersøkelsen som er utført for SAP. Nær tre av fire mener at IT vil utvikle seg fra å være et verktøy for kostnadseffektivisering, til å bli et viktig våpen i kampen om å oppnå konkurransefortrinn. Dette innebærer samtidig at bedriftene må ha fleksibilitet til raskt å kunne tilpasse sin IT-infrastruktur til endringer i strategi, forretningsmodeller og etterspørselen i markedet.

– Resultatene i undersøkelsen tyder på store endringer i bedrifters bruk av IT frem til 2010. Innovativ IT-bruk vil føre til økt fleksibilitet, åpenhet, samarbeid og hastighet. Dermed vil IT ikke lenger bare være et verktøy, men også et foretningskritisk våpen for å oppnå suksess i et marked som forventes å bli tøffere, sier Øystein Jåtog-Rød, administrerende direktør i SAP Norge.

Størrelse er viktig

I følge undersøkelsen forventer bedriftslederne en tøffere konkurranse i eksisterende markeder. Størrelse vil derfor ha stor betydning også de neste fem årene. Over 60 prosent av de spurte ser på konsolidering i markedet som en større trussel enn at nye aktører kommer inn. Syv av ti peker på at bedriftens evne til raskt å kunne tilpasse seg endringer i markedet vil være blant de største ledelsesutfordringene. Hele 60 prosent oppgir også at de heller vil fokusere på å forbedre eksisterende produkter og service, enn å utvikle nye og/eller å forsøke seg på nye markeder.

Viktig med kundeforståelse


I følge undersøkelsen vil økt kundeforståelse bli viktig de neste fem årene, og bedriftslederen oppgir at de både vil og må bli dyktigere til å forstå sine kunder. Evnen til raskt å kunne identifisere endringer i kundens adferd og behov ble sett på som viktigst for effektiv produkt- og service utvikling.

– Tøffere konkurranse og et ønske om økt kundeforståelse stiller krav til bedriftens IT-systemer og at disse brukes riktig. Systemene må i større grad tilpasses den enkelte bedrift for å sikre god kommunikasjon med så vel partnere, leverandører som med kunder, samt å gi riktig informasjon til rett tid, sier Øystein Jåtog-Rød.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
SAP Norge, Øystein Jåtog-Rød, administrerende direktør SAP Norge, tlf. 67 52 94 00/415 44 769