Ny undersøkelse: Banker ønsker å investere i nye IT-systemer for å oppnå forretningsmessige fordeler

OsloEn ny global undersøkelse gjennomført av Accenture og SAP, viser at banker verden over i stadig større grad sliter med aldrende kjernesystemer. Mange planlegger å oppdatere den teknologiske arkitekturen for å opprettholde konkurransekraften.

I følge undersøkelsen svarer 70 prosent av alle bankledere at fleksibilitet er det største hinderet ved bankens kjernesystem. Nesten halvparten svarte også at høye vedlikeholdskostnader og for dårlig integrasjon mellom systemer var områder som truet deres konkurranseevne. For å adressere disse bekymringene, går en rekke av de spurte bankene med planer om å bytte ut kjernesystemene innen fire år. Dette gjelder 30 prosent av bankene i Europa, mer enn 35 prosent i Asia og 20 prosent i Nord-Amerika.

I undersøkelsen kommer det fram at de ansatte i filialene identifiserer følgende daglige utfordringer forbundet med gamle systemer i deres kundekontakt:

Ansatte ved filialene bruker nærmere 40 prosent av sin arbeidsdag i kunderelaterte administrative oppgaver, i stedet for direkte kundekontakt. Filialansatte i Asia indikerte at de benyttet 48 prosent av tiden til administrative aktiviteter, men dette tallet var 36 prosent for Nord-Amerika og 34 prosent for Europa.

I følge de ansatte ble responstiden (38 prosent) og integrasjonen mellom forskjellige applikasjoner (38 prosent) rangert høyest over områder som trenger forbedring. Responstiden var til spesielt stor bekymring i Europa (50 prosent), mens integrasjon mellom forskjellige applikasjoner var den primære bekymringen i Asia (41 prosent) og i Nord-Amerika (38 prosent).

Totalt 50 prosent av de filialansatte var enige om at hyppige og uønsket ventetid var blant de mest vanlige utfordringene. Andre utfordringer inkluderte kundedata og forståelse for kundenes behov.

På spørsmålet om den beste måten å øke forretningen med eksisterende kunder svarte 54 prosent av respondentene fra Asia at de ønsket å bedre forstå kundene behov. Til sammenlikning svarte 55 prosent av de europeiske respondentene og 41 prosent av respondentene i Nord-Amerika at de ønsket seg mer tid sammen med kundene.

Globalt behov for fleksibilitet og integrasjon
De spurte lederne svarte at hovedgrunnen til at deres systemer ikke er fleksible nok, er fordi de sitter på gamle løsninger, bygget på feil teknologi i forhold til å takle vekst. I tillegg har systemene blitt spesialtilpasset over tid, noe som har resultert i komplekse løsninger som er lite egnet til å takle endringer, og som gir de høye vedlikeholdskostnader.

– Denne undersøkelsen peker på et behov hos ledende banker om å forenkle interne operasjoner, og utstyre kjernesystemene med en fleksibel, robust, fremtidsrettet og serviceorientert IT-arkitektur, sier Henrik E. Hansen, partner i Accentures løsningsgruppe for Financial Services i Norden. – En komponenttilnærming bytter ut unødvendig komplekse IT-systemer, og vil gi en mer optimal samkjøring av IT og forretning, samt sørge for fremtidig fleksibilitet.

Kost sentralt
Ikke uventet sier nærmere halvparten av de spurte lederne at kostnader er hovedbekymringen ved bankenes kjernesystem. Undersøkelsen viser at bankene bruker halvparten av sitt totale IT-budsjett på kjernesystemene. En stor andel av dette forbruket er utviklingsarbeid for å legge inn ny produktfunksjonalitet eller systemegenskaper. – Banker verden over trenger å tilpasse sine kjernesystemer for fremtiden med et fleksibelt miljø som hjelper dem til å respondere på uforutsette endringer og nyvinninger innen næringen. Moderne kjernesystemer kan bidra til å spare penger, gi de ansatte større fokus på kundene, og kundene de produktene og prisene de ønsker, sier Børre Steen, ansvarlig for Financial Services i SAP Norden.

Et annet signifikant funn i undersøkelsen er at forretningsledelsen og IT-ledelsen spriker når det gjelder hva de ønsker av et kjernesystem. Totalt 39 prosent av forretningsledelsen ønsker et system som fokuserer på produktinnovasjon, mens 40 prosent av IT-lederne ønsker et system som reduserer utgiftene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Børre Steen, ansvarlig for Financial Services i SAP Norden E-post: boerre.steen@sap.com Telefon: +47 6752 9420 Mobil: +47 9576 3631

Om undersøkelsen SAP og Accenture formet en allianse for den finansielle industrien i 2003 og har vært med å sponse denne studien som er kalt “Redefining Core Banking”, som studerer dagens situasjon, samt innvirkning og planer for endring av bankers kjernesystemer. Den omfattende globale studien er en av første som har samlet inn synspunkter fra toppledere innen både forretning og IT, i tillegg til ansatte i bankfilialene, som er selve brukerne av disse systemene. Undersøkelsen er gjort av analyse- og konsulentselskapet Celent, og totalt 147 bankledere (45 prosent IT ansvarlige og 55 prosent forretningsansvarlige) og 1300 filialansatte har deltatt. Nærmere 1500 banker verden over har deltatt i denne studien og 43 av de 100 største bankene er representert. Undersøkelsen inkluderte banker av alle størrelser, der 40 prosent var fra Europa, 30 prosent fra Asia og 30 prosent fra Nord-Amerika. I studien er bankenes kjernesystemer definert som summen av alle IT-komponenter som gir bankene mulighet til å administrere finansielle produkter og tjenester, noe som inkluderer kundedata, kontoer, lån, pantsettelser, betalingstransaksjoner og kredittkort.