SAP og Kimberly-Clark med ny generasjon RFID-baserte forretningsløsninger

OsloElektronisk leveransedokumentasjon (Electronic Proof of Delivery, E-POD) er den første NetWeaver®-baserte forretningsløsningen som bruker SAP RFID for å realisere Kimberly-Clarks visjon om «beslutningsstøtte uten ventetid».

I samarbeid med det verdensomspennende helse- og hygieneselskapet Kimberly-Clark Corporation er SAP nå i ferd med å utvikle neste generasjons RFID-løsninger. Mens løsningene i første generasjon gav mulighet for merking av produkter som skulle fraktes til forhandlere, gjør neste generasjons løsninger det også mulig for produsenter og forhandlere å automatisere forretningsprosesser, kutte kostnader og få bedre oversikt over hele verdikjeden.

E-POD er det første konkrete resultatet av samarbeidet mellom SAP og Kimberly-Clark Corporation. Løsningen bidrar til å knytte tettere bånd mellom produsent og detaljist gjennom å redusere fakturafeil og forbedre oversikten over lagerbeholdning. Med plattformen NetWeaver leverer SAP det siste innen autoidentifisering, samt analytiske og hendelsesdrevne teknologier, for å samle inn, analysere og handle basert på data fra Kimberly-Clark og selskapets handelspartnere. Systemet gjør at brukeren automatisk kan følge vareflyt og forretningstransaksjoner på forskjellige steder i verdikjeden, noe som blant annet fører til at selskapene kan redusere avvik.

– Med dette samarbeidet med SAP har vi lagt innføringsstadiet bak oss og begynt å levere verdiskapingen som er ideen bak RFID, sier Mike O’Shea, direktør for Auto-ID Sensing Technologies, Kimberly Clark. – Prosjektet understøtter K-Cs visjon om å utnytte RFID til å skape forretningsverdi og innsikt for våre kunder, for forbrukere og andre brukere og for egen driftsorganisasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hilde M Solegaard, Direktør forretningsutvikling, SAP Norge, mobil: 95 02 13 02, e-post:
hilde.solegaard@sap.com