Spansk storbank velger SAP og Accenture for å møte Basel II-krav

OsloSAP og Accenture har inngått en avtale med den spanske banken Caixa Catalunya om implementering av SAPs bransjeløsning SAP for Banking. Løsningen skal hjelpe Caixa Catalunya i å overholde Basel II direktivet, et nytt sett av standarder for banker som opererer internasjonalt.

Basel II direktivet omfatter blant annet risikohåndtering og forhold knyttet til kapitaldekning.
Caixa Catalunya, Spanias tredje største sparebank, er den første spanske banken som implementerer en programvareløsning for å møte regulativene som kommer gjennom Basel II. Banken har valgt SAPs Basel II programvare og Accentures implementeringstjenester etter en grundig evaluering av leverandører. Caixa Catalunya begrunner valget av SAP og Accenture med at selskapene har den mest effektive løsningen, med kostbesparelser som følge av rask utrulling, og ved å ha en løsning som hjelper banken å møte både dagens og fremtidens nasjonale og globale krav.
For fullstendig melding på engelsk:
www.sap.com/company/press/Press.epx?PressID=4991

For ytterligere informasjon:

Børre Steen, SAP Norge, mobil: 95 76 36 31, e-post: boerre.steen@sap.com

Henrik Hansen, Accenture, mobil: 9204 4010, e-post: henrik.e.hansen@accenture.com