SAP med 20% vekst i programvareinntektene i Q3 2005

OsloSAP AG (NYSE: SAP) bokførte en vekst på 20 prosent i programvareinntektene i tredje kvartal 2005 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2004. Selskapet hever nå forventningene til samlede programvareinntekter for 2005.

– Tredje kvartal ble et nytt sterkt kvartal for SAP. Vi oppnådde rekordhøye programvareinntekter, tok markedsandeler og forsterket vår ledende posisjon i USA, sier administrerende direktør Henning Kagermann i SAP.

SAPs samlede driftsinntekter i tredje kvartal var EUR 2,01 milliarder, en økning på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Programvareinntektene steg med 20 prosent til EUR 590 millioner. SAP forventer nå en samlet vekst i programvareinntektene for 2005 på mellom 12 og 14 prosent. Tidligere forventet selskapet en vekst i programvareinntektene på mellom 10 og 12 prosent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
SAP Norge, ved administrerende direktør Øystein Jåtog-Rød
telefon: 67 52 94 00

E-post:
oystein.rod@sap.com