Skog-Data blir ny SAP-partner

Viken Skogeierforening migrerer til bransjeløsning fra SAP

OsloIT-selskapet Skog-Data blir ny SAP-partner. Etter å ha evaluert over 30 leverandører falt valget på SAP. Som første kunde har landets største skogeierforening Viken nå flyttet over på Skog-Datas nye SAP-løsning, og flere kunder er på vei over.

Applikasjonstilbyderen Skog-Data er et av Norges eldste IT-selskaper. Selskapets gamle system er basert på en 20 år gammel sentral applikasjon, der endringer og tilpassninger både er kostbare og tidkrevende. For mye spesialsøm og flere brukergrensesnitt har gjort løsningen tungrodd, og selskapet innså at det var på tide å bygge opp en ny løsning med standard teknologi i bunnen.

– Vi startet med 30 leverandører, og endte til slutt med SAP. For oss var det avgjørende at den nye leverandøren hadde en klar strategi for serviceorientert arkitektur og en løsning basert på industristandarder som krevde lite utvikling. I tillegg var et bredt erfaringsgrunnlag og muligheten for integrerte prosesser med ett brukergrensesnitt viktig, sier Bjørn Karsten Olsen, administrerende direktør i Skog-Data AS. – Våre kunder er positive til omleggingen, og vi har ambisjon om å flytte alle over på SAP, legger han til.

Skog-Data utvikler nå to nye bransjeløsninger for skogindustrien, der den ene er spesielt rettet mot aktører som avvirker og omsetter tømmer, mens den andre er spesialutviklet for trelastaktører. Viken Skogeierforening er pilotkunde på førstnevnte løsning. Løsningen vil tilby full integrasjon mellom selger, kjøper, entreprenører, transportører og målestasjoner. Begge løsningene forventes ferdigstilt i løpet av 2006.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått en så sentral aktør innen skogindustrien som ny partner. Denne bransjen ligger langt fremme teknologisk, og det er spennende å jobbe med Skog-Data som bygger en topp moderne bransjeløsning. Det er hyggelig at Viken Skogeierforening flytter over på SAP og får en løsning som støtter opp om deres forretningsstrategi, sier direktør for forretningsutvikling i SAP, Hilde Merete Solegaard.

Viken Skogeierforening allerede i drift

Viken Skogeierforening er landets største skogeierforening og dekker mer enn 25 prosent av det norske markedet. Foreningen er en økonomisk og faglig sammenslutning av skogeiere som selger skogeiernes tømmer og arbeider for best mulig rammebetingelser for sine medlemmer. Viken Skogeierforening omsetter for cirka 1 milliard NOK og er den første av Skog-Datas kunder som migrerer til den nye SAP-løsningen. Erfaringene så langt er gode:

– Det tok oss syv uker fra prosjektstart til vi var i full produksjon, og vi er godt fornøyd både med selve implementeringen og med løsningen vi har fått. Vi hadde en fragmentert løsning som nå er byttet ut med et integrert forretningssystem som skal gi oss bedre styringsdata og lavere IT-kostnader. Det medfører at vi oppnår økt effektivitet som igjen skal gi oss bedre inntekter, sier Svein Haare, administrerende direktør i Viken Skogeierforening.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

SAP Norge, ved direktør for forretningsutvikling, Hilde Merete Solegaard, telefon: 950 21 302, e-post: hilde.solegaard@sap.com

Skog-Data AS, ved adm. dir. Bjørn Karsten Olsen, telefon: 22 08 64 01 / 957 89 555, e-post: bko@skogdata.no

Viken Skogeierforening, ved adm. dir. Svein Haare, telefon: 32 10 30 05 / 901 01 437,
e-post: svein.haare@viken.skog.no