SAP endrer lederstruktur. Hilde Solegaard går av som direktør for forretningsutvikling i SAP Norge AS

For å styrke SAPs leveransekraft overfor alle virksomheter, uavhengig av størrelse og lokalisering, gjennomfører SAP en strukturell endring i Norden.

OsloSAP har siden begynnelsen av 2005 arbeidet for å etablere en fleksibel organisasjon på tvers av landegrenser i Norden. Denne endringen skal nå fullføres, og dette innebærer at de fire nordiske landene blir rene geografiske markedsenheter i SAP Norden. Direktør for forretningsutvikling i SAP Norge AS, Hilde Solegaard, vil forlate denne stillingen som følge av endringen.

– Vi er meget fornøyd med den jobben Hilde Solegaard har gjort for SAP Norge gjennom snart åtte år. Hun har blitt tilbudt en annen rolle innenfor SAP-organisasjonen, men har valgt å takke nei til denne. Dette beklager vi, sier Henrik Rasmussen, styreformann i SAP Norge AS.

– Tiden i SAP har vært utrolig spennende og utviklende, og SAP har i løpet av disse årene befestet sin plass i det norske ERP-markedet som en toppaktør. Jeg har foreløpig ikke bestemt meg for hva jeg skal gjøre fremover, sier Hilde Solegaard, avtroppende direktør for forretningsutvikling i SAP Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Rasmussen, styreformann SAP Norge AS, e-post: henrik.rasmussen@sap.com

Hilde Solegaard, direktør for forretningsutvikling i SAP Norge, telefon: 67 52 94 00 / 95 02 13 02 , e-post: hilde.solegaard@sap.com

NB!
Ny pressekontakt SAP Norge: Anne Berit Skjelnes, Marketing Manager SAP Norge AS, telefon: 41 51 21 40, e-post: anne.berit.skjelnes@sap.com