SAP endrer lederstruktur i Norden. Øystein Jåtog-Rød går av som administrerende direktør for SAP Norge AS

For å styrke SAPs leveransekraft overfor alle virksomheter, uavhengig av størrelse og lokalisering, gjennomfører SAP en strukturell endring i Norden.

OsloSAP har siden begynnelsen av 2005 arbeidet for å etablere en fleksibel organisasjon på tvers av landegrenser i Norden. Denne endringen skal nå fullføres, og dette innebærer at de 4 nordiske landene blir rene geografiske markedsenheter i SAP Norden. For landene betyr dette at det ikke vil være en egen lokal leder. Henrik Rasmussen har siden 2004 ledet SAP Norden, og overtar nå også det direkte ansvaret for de lokale organisasjonene. Administrerende direktør for SAP Norge AS, Øystein Jåtog-Rød, vil forlate denne stillingen som følge av endringen.

– Vi er meget fornøyd med den vekst og de resultater Øystein har vært med på å skape i SAP i de 5 årene han har vært ansatt. Som følge av reorganiseringen av lederstrukturer i SAP, har Øystein blitt tilbudt en annen rolle innenfor SAP-organisasjonen, men har valgt å takke nei til denne. Dette beklager vi sterkt. Når Øystein allikevel ønsker å slutte i SAP, er mitt ønske at han fortsetter å arbeide i SAP-miljøet. Øystein vil fratre innen kort tid, sier Henrik Rasmussen, styreformann i SAP Norge AS.

– Tiden i SAP har vært meget givende og utfordrende. SAP er en meget sterk aktør på dette markedet og jeg er spesielt fornøyd med de resultater vi har skapt i Norge. Jeg håper at kunder, partnere og våre ansatte vil få mange spennende muligheter med SAP i årene fremover. Jeg har ikke foreløpig bestemt meg for hva jeg skal gjøre fremover, sier Øystein Jåtog-Rød, avtroppende administrerende direktør i SAP Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Rasmussen, styreformann SAP Norge AS, e-post: henrik.rasmussen@sap.com

Øystein Jåtog-Rød, administrerende direktør SAP Norge, telefon: 67 52 94 00 / 41 54 47 69 , e-post: oystein.rod@sap.com