SAP tegner partneravtale med HR-spesialisten Sariba

OsloSAP Norge har inngått en partneravtale med selskapet Sariba, som har spesialisert seg på SAPs HR-løsninger. Sariba blir med dette den første SAP-partneren i Norge som opererer innen ett spesifikt løsningsområde. Analyseselskapet AMR Research anslår at HR-segmentet årlig vil vokse med 10 prosent fram til 2010. – HR er et vesentlig vekstområde og blir viktig for oss i tiden fremover, både innen privat næringsliv og offentlig sektor. Vi er derfor svært godt fornøyd med å knytte til oss en så spesialisert og dyktig partner som Sariba, sier Vidar M. Nordby, direktør for SME i SAP Norge.

Sariba er ledende på SAPs HR-løsning i Norge og har i dag 23 konsulenter med tung ekspertise innen HR. Selskapet forventer å ansette mellom 5-10 nye konsulenter per år i tiden fremover. Sariba tilbyr en ferdigpakketert HR-løsning basert på mySAP ERP 2005 og HR-modulen HCM (Human Capital Management). Med partneravtalen vil Sariba selv sitte i førersetet og håndtere SAP-lisenser og kundeforhold direkte.

Mange selskaper har så mange som 8 ulike HR-relaterte systemer, noe som innebærer unødvendig kompleksitet og en løsning som er kostbar å drifte. SAPs HR-løsning er dynamisk og kan lett integreres med andre løsninger. Der er dermed ikke behov for en full SAP-løsning for å kunne benytte denne HR-modulen. Vi har lenge sett at store organisasjoner har vært interessert i HR-løsninger som dette. Dette er en trend som nå også sprer seg blant mellomstore og mindre virksomheter, sier Steinar Sabbasen, daglig leder i Sariba.

Med en HR-løsning fra SAP kan de ansatte enten få tilgang gjennom et brukervennlig webgrensesnitt i portal, eller direkte via Outlook. SAP samarbeider tett med Microsoft, og gjennom fellessatsningen “Duet”, trenger de ansatte kun å forhold seg til Outlook, noe som gjør at løsningen oppfattes som svært enkel og tilgjengelig, sier Nordby.

Selvbetjent personalavdeling
Ved å innføre en effektiv HR-løsning får man effektive lederverktøy, raskere organisasjonstilpassninger og en lagt mer effektiv ressursstyring. De ansatte får på sin side en positiv opplevelse i form av en selvbetjeningsløsning med god oversikt og kontroll på blant annet reise- og timeadministrasjon.
– Automatiserte prosesser som gir HR-avdelinger mer tid til de ansatte og mer strategiske oppgaver. Dette fører også til at kompetanseprofilen til HR-avdelingen endres og gir muligheter for økt profesjonalisering, sier Nordby.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Vidar M. Nordby, direktør for SME, SAP Norge

Telefon: + 47 913 27 510

E-post: vidar.nordby@sap.com

Steinar Sabbasen, daglig leder, Sariba

Telefon: + 47 99 27 30 57

E-post: steinar.sabbasen@sariba.com

Om Sariba
Sariba er Norges ledende leverandør innenfor området mySAP HCM. Sariba samarbeider med kunder som har et offensivt syn på bruk av HR & IT. Sariba dekker med sine 23 mySAP HCM konsulenter alle områder innen mySAP HCM. Sariba tilbyr rådgiving, prosjektledelse, implementering og support. Sariba ble etablert i 2000, og har hatt en jevn vekst hvert år.