SAP får ny Chief Operating Officer i Norden

Finske Dan Ahlstedt er utnevnt Chief Operating Officer for SAP i Norden. I sin nye rolle, som han tiltrer 1. januar 2007, blir han ansvarlig for SAPs forretningsmål i Norden og Baltikum.

OsloDan Ahlstedts nye ansvarsområder dekker i tillegg til markedsføring og salg, avdelinger, løsninger, allianser og partnere. Han vil rapportere til SAPs nordiske administrerende direktør Henrik Ramunssen og Chief Operating Officer i EMEA-regionen, Wolfgang Runge.

– Norden blir ledet som ett felles marked i tråd med SAPs organisatoriske struktur. Denne strukturen gjelder hele vår forretning, inkludert markedsføring og de ulike forretningsenhetene, sier Henrik Rasmussen, administrerende direktør i SAP Norden. – Vi er svært godt fornøyd med hvor dedikert Dan Ahlstedt er i sitt arbeid og vil følge med på hans videre fremgang, legger han til.

– SAP opererer på en rekke ulike områder og betjener selskaper og organisasjoner av alle størrelser og i alle bransjer, og lanserer nye løsninger med økende hastighet. Vår utfordring er å posisjonere løsningene på en riktig måte, gjøre det enklere for våre kunder å ta i bruk ny teknologi, sier Dan Ahlstedt.

Dan Ahlstedt startet i SAP i 2003 da han ble utnevnt salgs- og markedssjef for SAP i Finland. I 2004 ble han administrerende direktør i Finland og siden juli i 2005 har Ahlstedt vært ansvarlig for salg og markedsføring i Norden for mellomstore selskaper, og vært en del av den nordiske ledergruppen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Dan Ahlstedt, tel. +358 40 576 8285, dan.ahlstedt@sap.com