SAP bidrar til vekst hos ABB

OsloABB fortsetter sitt samarbeid med SAP og oppgraderer sin ERP-installasjon til SAP ERP 2005. Oppgraderingen forenkler prosesser, muliggjør forandringer og øker lønnsomheten i mer enn 100 land.

ABB har valgt å identifisere og integrere de beste lokale metodene og tredjeparts applikasjoner som brukes globalt. Den fleksible arkitekturen som ligger bak SAP ERP 2005 og SAP GRC (Governance, Risk and Compliance) aksesskontroll vil hjelpe ABB med å samkjøre lokale prosesser med globale regnskapsstandarder og regler for GRC-styring. Dette vil kutte de administrative kostnadene til ABB, forbedre arbeidsflyten og gjøre prosessen med oppkjøp og salg raskere.

Med oppgraderingen til SAP ERP 2005 regner ABB med å utvide antallet SAP-brukere fra 22.000 til 80.000.

– Som en global leder innen automasjonsteknologi trenger vi en løsning som gjør det mulig for brukerne å vedlikeholde sine lokale metoder samtidig som vi sikrer gjennomføringen av våre felles globale mål. Denne løsningen vil bidra til å øke effektiviteten, samt utvide våre globale produksjons- og salgsaktiviteter. Vi vil oppnå effektivitetsfortjenester og operasjonelle forbedringer ved å forenkle våre foretningsprosesser, sier Haider Rashid, CIO i ABB

– Dagens markedspress fra globalisering og lovregulerte forpliktelser tvinger bedrifter til å gjøre nye grep, og samkjøre driften for å forenkle forretning og IT-infrastruktur. Utrullingen hos ABB understreker hvordan SAPs integrerte produkter og kontrollsystemer hjelper selskaper med å utvikle foretningsprosesser for bedre effektivitet og økt fleksibilitet, forteller Léo Apotheker, styremedlem og leder av kundeløsninger hos SAP.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Arne Lilleløkken, Direktør for storkunder i SAP Norge
Telefon: + 47 950 40 774
E-post: svein.arne.lilleloekken@sap.com

Om ABB
ABB (www.abb.com) er ledende innen kraft og automasjonsteknologi som gjør det mulig for institusjoner og industri å forbedre utføringen av arbeidsoppgavene samtidig som innvirkningene på miljøet blir mindre. ABB Gruppen opererer i rundt 100 land og har rundt 108.000 ansatte.