SAP gir Coop mer effektiv drift

Velger løsning for automatisk varesupplering

OsloCoop har valgt SAPs løsning for automatisk varesupplering, som gir kjeden redusert manuell jobb, økt kontroll og dermed betydelig besparelser. Løsningen vil rulles ut i 700-800 av Coops butikker i Norge.

Coop er Norges nest største dagligvareaktør med rundt en fjerdedel av det norske markedet, og omlag 1.000 butikker rundt om i hele landet.

Coop har fra tidligere valgt SAP som strategisk plattform og kjører allerede SAPs ERP-løsning for retail-bransjen som håndterer innkjøp, logistikk, distribusjon og økonomi. Nå er det besluttet å utvikle en løsning for automatisk varesupplering i alle Coops kjedebutikker: Coop OBS! Hypermarked, Coop Mega, Coop Prix og Coop Marked i Norge. De første pilotbutikker vil starte opp i slutten av 2007. Tilsvarende løsning utvikles samtidig i COOP Sverige og det er etablert et samarbeid på løsningsutvikling mellom landene.

Den nye løsningen, som heter SAP Forecast and Replenishment (F&R), fungerer ved at alle data fra kassesystemene går inn i kjedens sentrale SAP-system. Basert på historiske salgstall, planlagte kampanjer og prognosealgoritmer lages det et automatisk suppleringsforslag. Dette forslaget sendes til butikken som har mulighet til å kontrollere og endre forslaget før innkjøpsordren automatisk sendes via SAP Retail. Dette gjør at Coop til enhver tid har et godt tilpasset volum av varer ute i butikkene. Varer blir ikke utsolgt og varer med kort levetid som for eksempel brød, frukt og grønt ikke blir liggende for lenge.

Analyser i SAP-systemet kan også benyttes til å gjøre evalueringer om man for eksempel trenger å utvide hylleplassen til de ulike varene i sortimentet. Historikk i systemet vil også sørge for å ta høyde for perioder med økt eller redusert omsetning. Per i dag må de Coop-ansatte gå rundt i butikkene og manuelt håndskanne varer på flere tusen varelinjer, som er svært tidkrevende. Når det nye systemet er på plass er dette historie.

– Denne løsningen gir Coop mindre manuell jobb og et stort potensial for mer effektiv drift som kan gi vesentlige besparelser. Coop vil også kunne redusere svinn ved å kontinuerlig ha riktig varevolum i butikk og øke salget ved å redusere tomme hyller, sier Svein Arne Lilleløkken, direktør for storkunder i SAP Norge.

– Ved å implementere denne løsningen fra SAP strømlinjeformer vi vår vareflyt, forenkler vår varebestilling og forbedrer vår kostnadseffektivitet. Vi forventer betydelig redusert svinn, og vil samtidig kunne øke vår omsetning betydelig, sier Per Haakon Vestby, IT direktør i Coop.

– Vi er godt fornøyd med vår eksisterende SAP-plattform og med denne lagsiktige beslutningen om å tett integrere automatisk varesupplering med vår øvrige SAP-løsning vil vi oppnå et konkurransefortrinn overfor våre konkurrenter, legger Vestby til.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Haakon Vestby, IT direktør i Coop Norge
E-post: per.vestby@coop.no
Mobil: + 47 917 74 105

Svein Arne Lilleløkken, direktør for storkunder i SAP Norge
E-post: svein.arne.lilleloekken@sap.com
Mobil: +47 950 40 774