SAP jakter på 101 nye konsulenter

OsloSAP har stor suksess i Norge og i de øvrige nordiske landene. Stadig flere mindre og mellomstore virksomheter går over til SAP, samtidig som mange store SAP-kunder benytter de gode økonomiske konjunkturene til å oppgradere sine nåværende SAP ERP-løsninger. Samtidig er SAP sterkt på vei inn i offentlige sektor.

Denne suksessen gir imidlertid visse luksusproblemer: SAP er i mangel på kvalifisert arbeidskraft, noe som også gjelder selskapets partnere, som blant annet hjelper SAP-kunder med implementering og tilpassning av deres ERP-systemer.

Mangelsituasjonen har fått SAP til å iverksette en Nordisk kampanje, hvor SAP skal sørge for 101 nye konsulenter til sine partnere. Det nye er at SAP både jakter på erfarne konsulenter fra andre IT-firmaer eller konkurrenter og samtidig leter etter nye talenter fra skoler og universiteter.

SAP står for utdannelsen og sertifiseringen av de nye konsulentene, som alle vil få tilbudt gode jobber hos SAPs partnere i Norge eller de øvrige nordiske landene. De siste ukene har SAP allerede mottatt flere hundre søknader til de nye konsulentstillingene.

– Når SAP nå går direkte inn i rekrutteringen til våre partnere er det for å markere hvor viktig våre partnere er for hele SAPs økosystem. Det er viktig for oss å sende et signal om at den hurtig voksende SAP-verden både er interessant, full av spennende utfordringer og gir gode sjanser for en attraktiv karriere, sier Svein Arne Lilleløkken, direktør for storkunder i SAP Norge

En av de erfaringene som SAP har gjort i forbindelse med den nye rekrutteringskampanjen er at SAPs partnere har mange konsulenter som har kompetanse i annen programvare enn SAP, men som ønsker å bli omskolert til SAP. Denne omskoleringsoppgaven påtar SAP seg også i tiden framover, men ikke som et ledd i å hente inn de 101 nye SAP-konsulentene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Svein Arne Lilleløkken, direktør for storkunder, SAP Norge
E-post: svein.arne.lilleloekken@sap.com
Mobil: +47 950 40 774

Sanna Eulenberger, Communications Manager, SAP Norden
Telefon: +358 40 515 5889,
E-post: sanna.eulenberger@sap.com