SAP kjøper norske MaXware

TrondheimSAP utvider sitt tilbud av produkter innenfor NetWeaver-plattformen ved å inkludere MaXware produkter innenfor området identitetshåndtering. Begrepet identitetshåndtering innebærer optimalisering i det å administrere tilgangsrettigheter til datasystemer i heterogene miljøer. Forbedringene skjer gjennom oppkjøpet av det norske IT-selskapet MaXware, en privateid tilbyder av programvare for identitetshåndtering. MaXware har hovedkontor i Trondheim med salgsavdelinger i USA og England.

Ved å kombinere MaXwares løsning med SAPs forretningsapplikasjoner og tjenesteorienterte plattform, kan SAP tilby en løsning for identitetshåndtering som øker fleksibiliteten og vil automatisere kostbare og krevende rutiner for administrasjon av brukere av kritiske datasystemer.

– Når vi nå integrerer MaXwares egenskaper, vil SAP levere en effektiv, integrert og utprøvd løsning for identitetshåndtering for heterogene IT-landskap. Dette vil bli en stor fordel for både MaXwares og SAPs kunder, sier Klaus Kreplin, ansvarlig for SAP NetWeaver Technology.

MaXware har en omfattende programvareløsning og et ledende leveranseteam som hjelper kunder med å optimalisere, integrere og utvikle prosesser for identitetshåndtering. MaXwares Virtual Directory, en av kjernedelene i selskapets løsning, er bygget på tjenesteorientert arkitektur og tilbyr identitetshåndtering som en verdiøkende tjeneste.

MaXware betjener 300 kunder på verdensbasis innen bransjer som teknologi, industri, forretningstjenester, forsvar, energi, helse, finansielle tjenester og offentlig sektor.

– SAPs oppkjøp og forestående integrasjon av MaXware er en god løsning for alle parter. SAP vil kunne tilby markedets ledende løsning for identitetshåndtering, de ansatte i MaXware får alle anledning til å videreutvikle eksisterende løsninger i verdens ledende software-miljø, eierne i MaXware får god avkastning på sine investeringer og sist, men ikke minst vil SAPs etablering bidra til å styrke det tekniske miljøet i Trondheim betydelig, sier Ståle Svenning, administrerende direktør i MaXware.

De nye egenskapene fra MaXware vil gi funksjonalitet til sentralt å administrere og bestemme over identitetsinformasjon i SAP, vil SAPs løsninger for GRC Access Control gi forretningsverdi til kunder, gjennom å supportere ende-til-ende riskadministrasjon og compliancy.

Oppkjøpet av MaXware er et bevis på at SAPs strategi om å gjøre velplasserte oppkjøp fungerer. SAP komplimenter sitt brede løsningstilbud ved å ta til seg innovative teknologier, samtidig som selskapet har sterk organisk vekst. Gjennom oppkjøpet etableres SAP Labs i Trondheim. Fra tidligere har SAP tilsvarende avdelinger i USA, Tyskland, Bulgaria, Israel, India og Japan.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ståle Svenning, administrerende direktør i MaXware
Mobil: +47 95 24 42 40
E-post: stale.svenning@maxware.com

Klaus Langenberg, Business Unit Director, SAP Norge AS
Mobil: +47 900 88 0 44
E-post: klaus.langenberg@sap.com