Tilbyr implementering på 3 mnd. og gunstig dagspris:

SAP for prisen av to Krone-is

OsloSAP kjører nå en finansieringskampanje sammen med partnerne Bouvet, CIBER LogTec og Pearl Consulting. Disse tilbyr nå SAP til 31,5 kr. per dag for hver bruker i 5 år. Du som kunde betaler ikke en krone før løsninger står klar til bruk. Implementeringen skal gjennomføres i løpet av 3 måneder.

Dette tilbudet inkluderer programvare, implementering av løsning for logistikk og økonomiprosesser, maskinvare, support de første 14 dagene etter oppstart og vedlikehold i ett år.

– Mange kunder reagerer på at de må betale for programvare i forkant og for implementering underveis. Med denne fastprisløsningen får kunden garanti for at alt fungerer, og begynner først å betale når systemet er klart til bruk. Per i dag har ingen av våre konkurrenter en slik løsning. Våre tre utvalgte partnere er godt drillet for å sikre både en rask implementering og en solid og kostnadseffektiv løsning, sier Peter Ditlev, ny Nordic Channel Director i SAP.

– Denne kampanjen er samtidig et signal til markedet om at SAP passer svært bra for mellomstore virksomheter, ikke er dyrt og kan implementeres raskt og til fastpris av våre partnere, legger Ditlev til.

Partnerne som er med har forpliktet seg til en pris på 31,5 kr. per dag for hver bruker i 5 år, som er basert på en kalkyle på 50 brukere.

Løsningene som tilbys er en SAP-løsning basert på ”beste praksis” eller partnernes egne bransjeløsninger basert på SAP All-in-One. Alle løsninger leveres til fast tid og pris. God brukerdokumentasjon gjør det enkelt å ta i bruk løsningene, som er standardiserte slik at kundene raskt kommer i gang og reduserer risiko i forhold til eventuelle tidsforskyvninger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Ditlev Nielsen, Nordic Channel Director, SAP Nordic & Baltic states
Telefon: +45 292 33 134, e-post: peter.ditlev@sap.com

Øystein Jatog-Rød, Adm. Direktør, Pearl Consulting AS

Telefon: +47 41544769, e-post: oystein@pearlconsulting.no

Tom Guldbrandsen, Bouvet ASA
Telefon: +47 95292548, e-post: tom.guldbrandsen@bouvet.com

Geir Lysaker, SAP Business Unit Manager, CIBER LogTec AS
Telefon: +47 92804104, e-post: geir.lysaker@ciber.com