SAP Partner Award til Pearl Consulting AS

OsloPearl Consulting AS er tildelt årets Partner of the Year 2007-pris av SAP. Overrekkelsen av den ettertraktede partnerprisen skjedde i København på årets Nordic SAP SME Partner Kick-off for Business All-in-One partnere.

– Det er med stor glede vi utnevner Pearl Consulting til Partner of the Year 2007.
Pearl Consulting representerer for SAP Norge et forbilde på hvordan man på relativt kort tid kan bygge opp en lønnsom partnerforetning, basert på dyktige medarbeidere og fornøyde kunder. SAPs Partner Edge program er designet for å stimulere partnerne til å utvikle seg og sin foretning mot vekst og lønnsomhet. Dette har Pearl Consulting hatt kontinuerlig fokus på. Pearl har evnet å gjøre de riktige tingene, og vi, er meget tilfreds over å kunne følge den positive utviklingen, sier Tom Olberg, Country Manager SME, SAP Norge.

Partner of the Year 2007 blir gitt til den beste SAP partneren i hvert av de Nordiske landene og til den beste partneren på et nordisk nivå. Partnere blir målt på lisensomsetning, nysalg, antall referansekunder, og antall sertifiserte SAP- konsulenter.

– SMB-markedet er et meget konkurranseutsatt marked og vi ønsker å gjøre stas på våre partnere som hver dag er ute og kjemper for SAP og ikke minst seg selv. Våre partnere er beviset ovenfor markedet at SAP innehar en posisjon i markedet, og ikke minst en voksende rolle i SMB-markedet, sier Peter Ditlev Nielsen, Nordic Channel Director SAP, Nordic Countries & Baltic States.

Vinnere av ”Partner of the Year 2007” i de andre nordiske landene:
Finland: Fujitsu Services Oy,

Sverige: Implema AB
Danmark:2C Change
Nordic: 2C Change

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Olberg, Country Manager SME SAP Norway
Telefon: 90 13 02 58
E-post: tom.olberg@sap.com

Øystein Jåtog-Rød, Administrende Direktør Pearl Consulting AS
Telefon: 415 44769
E-post: oystein@pearlconsulting.no