Investerer 400 millioner kroner globalt:

SAP Norge lanserer retail-løsning for SMB-markedet

OsloSAP ferdigpakker nå en retail-løsning for SMB-segmentet etter konseptet SAP Business-All-in-One. Små og mellomstore kjeder vil med dette få et standardisert system der alle prosesser er ferdigdefinerte og hvor implementeringskostnaden er vesentlig lavere enn ved kundetilpasset programvare. Norge er et prioritert marked for denne SAP-satsningen, og den norske løsningen er klar allerede høsten 2008.

SAP har 4300 kunder innenfor retail-segmentet og over halvparten av disse er europeiske. Årets første kvartal er normalt ingen aktiv periode for nye kontrakter, men likevel har SAP i denne perioden i 2008 fått hele 125 nye retail-kunder. Mer enn 530 SAP-utviklere arbeider nå med videreutvikling av retail-løsningene, og om lag 1000 konsulenter fra SAP og implementeringspartnerne er involvert i kundeprosjekter. SAP vil i 2008 investere om lag 400 millioner kroner globalt for å tilrettelegge for å få en så god retail-portefølje som overhode mulig.

Stort potensial
SAP forventer at en tredjedel av selskapets norske omsetning i 2008 vil komme fra retail-segmentet:
– Retail-markedet er den viktigste sektoren i SAP Norges SMB-satsning. Konkurransen kjedene imellom er beinhard og retail-markedet blir i stadig større grad en global arena hvor mindre lokale aktører må konkurrere med internasjonale resurssterke konkurrenter. Kunder med eldre og lokalt utviklede systemløsninger opplever at de sitter med ufullstendige styringsverktøy for bedriften. Dette gjelder i større grad for utfordrerne enn for markedslederne, sier Tom Olberg, direktør for SAPs SMB-satsning i Norge.

– Vi har så langt hatt stor suksess i det øvre retail-segmentet i Norge. Med disse erfaringene har vi nå igangsatt arbeidet med å ferdigstille en SAP Business-All-in-One løsning for retail. Det vil bety mye for mindre og mellomstore kjeder som er ute etter et standardsystem der alle prosesser er ferdigdefinerte, og hvor implementeringskostnaden er vesentlig lavere enn hva man normalt oppleverer med kundetilpasset programvare. Den nye SMB-løsningen vil optimalisere alle sider av kjedenes drift og kan enkelt konfigureres og utvides, fordi den er bygget på SAP Retail. Dette er en klargjort programvareløsning som kan implementeres raskt til en fast pris, sier Olberg.

100 000 kunder innen utgangen av 2010
Per i dag har SAP om lag 70 000 kunder globalt. SAP har en ambisiøs vekststrategi og en ambisjon om å nå hele 100 000 kunder innen utgangen av 2010. For å nå dette målet er satsningen mot SMB-segmentet sentral.
– Det er fortsatt mange som tror at SAP kun er for større virksomheter, mens vi i virkeligheten har et meget godt og bredt tilbud for små og mellomstore virksomheter. Vi fokuserer på å bygge skalerbare programvareløsninger, slik at mindre virksomheter som velger SAP kan vokse seg store uten å måtte bekymre seg for ERP-løsningens begrensinger, sier Olberg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tom Olberg, Country Manager SME SAP Norway
Telefon: +47 90 13 02 58
E-post: tom.olberg@sap.com

Om SAP
SAP er verdens fremste programvareleverandør av forretningsløsninger. I dag har mer enn 70.000 selskaper i over 120 land programvare fra SAP. SAPs løsninger er utviklet for å imøtekomme behovene til bedrifter i størrelser, fra små og mellomstore bedrifter til multinasjonale konsern. SAP NetWeaver™ er en åpen applikasjons- og integrasjonsplattform som reduserer kompleksitet og kostnader og som danner basis for forretningsutvikling og innovasjon. Løsningene i SAP Business Suite hjelper bedrifter i alle størrelser med å forbedre sine forretningsrelasjoner med kunder og partnere, strømlinjeforme virksomheten og oppnå betydelig effektivisering gjennom sine forsyningskjeder. De særegne kjerneprosessene innen forskjellige bransjer, fra luftfart til kraftbransjen, støttes effektivt ved hjelp av SAPs 25 ulike bransjeløsninger. SAP har datterselskap i mer enn 50 land og er notert på flere børser, blant annet Frankfurt Stock Exchange og NYSE under symbolet ”SAP”. Se www.sap.com/norway eller www.sap.com for ytterligere informasjon.