Norges første kommune klar med nye digitale løsninger

OsloSom første kommune i Norge har Hof i Vestfold tatt i bruk fremtidens digitale IT-løsninger for offentlig sektor. Løsningene er et resultat av den største enhetlige IT-satsingen for norske kommuner noensinne. Hof blir nå et utstillingsvindu for en rekke andre kommuner og offentlige virksomheter som er i startgropa for å ta i bruk løsningene.

Ved hjelp av de nye digitale lT-løsningene oppnår kommunene bedre kontroll og styring over sine interne systemer og arbeidsprosesser. På denne måten oppnår man bedre samspill i dialogen internt hos kommunen og ut til innbyggerne som bruker de kommunale tjenestene. Dette frigjør både tid, penger og kapasitet som kommunene kan benytte på å tilby enda bedre kvalitet til sine borgere.

Største enhetlige IT-satsing på norske kommuner noensinne
Etableringen i Hof er gjort i et tett samspill mellom kommunen, EDB, EDBs datterselskap Spring Consulting , Sariba og SAP. Løsningene er et ledd i IT-selskapet EDBs SAP-baserte storsatsing ”Digital Offentlighet”, den største enhetlige IT-satsingen som noensinne er gjennomført for norske kommuner.

«Jeg er imponert over de mulighetene de nye løsningene gir oss. SAP er et anerkjent og svært effektivt verktøy i det private næringslivet. Det at norske kommuner og offentlige virksomheter nå også får mulighet til å ta i bruk slike løsninger gir oss virkelig et løft inn i fremtiden», sier Erik Berg, økonomisjef i Hof kommune.

Hjelper innbyggere og ansatte inn i fremtidens IT-verden
EDB har det siste året jobbet knallhardt og satset tungt for å etablere den IT-plattformen landets kommuner og offentlige virksomheter trenger for å hjelpe sine innbyggere og ansatte inn i fremtiden. EDB og SAP har inngått en bred partnerskapsavtale. SAPs tjenesteorienterte arkitektur er motoren i det nye tilbudet, mens EDBs ulike løsninger til offentlig sektor er fornyet og oppgradert med ny funksjonalitet. De nye løsningene er rollebasert, etablert på webbasert grensesnitt og bygger opp under bruk av åpne standarder og fri programvare.

«Nå er vi der, og Hof blir en av spydspissene i innføringen over hele Norge», sier Hans Magne Holst, enhetsdirektør i EDB.

«En kommune er en krevende virksomhet med mange forskjellige prosesser, og har svært god nytte av styringsløsningene som EDB og SAP nå leverer. Kommunene får redskaper til å se fremover og identifisere nye muligheter samt fleksibilitet til å respondere på disse. I tillegg får de verktøy til å optimalisere driften og ressursene.», sier Bjørn Austrheim, salgsansvarlig lokal og regional forvaltning i SAP Norge.

Mange muligheter fremover
I Hof kommune ser man flere gevinstområder fremover. ”Bedre datastyring og økt kvalitet i datagrunnlaget er det beste med den nye løsningen. Vi vurderer fortløpende å utvide med nye moduler fra løsningsplattformen. Elektronisk fakturaflyt, ansatt-selvbetjening og lederportal er blant områdene med høyest prioriterte for kommunen på kort sikt”, sier Erik Berg i Hof kommune.

EDB og offentlig sektor
EDB er en av Norges ledende leverandører av it-tjenester til offentlig sektor med en omsetning innen dette området i 2007 på om lag en milliard kroner og mer enn 300 kommuner og en rekke andre offentlige virksomheter som kunder. Selskapet har flere tiårs erfaring som leverandør til offentlige virksomheter og satser hardt på dette området også i inn i fremtiden. EDB arrangerer i disse dager en rundreise i Norge der offentlige virksomheter blir introdusert for gevinstene og de nye mulighetene som ligger i «Digital Offentlighet».

SAP i offentlig sektor
SAP har bred erfaring med IT-leveranser til både lokalforvaltning, sentralforvaltning og helsesektoren i hele verden. SAPs løsninger er gjennom ”EDB Digital Offentlighet” på full fart inn i norske kommuner. Hittil har ikke norske kommuner hatt tilgang til disse løsningene, men både i Danmark og en rekke andre land rundt i verden er SAP flittig i bruk som verktøy for offentlige virksomheter.

EDB og SAP
EDB er sertifisert Nordisk SAP-driftspartner og drifter i dag 90 forskjellige SAP-systemer for 35 kunder utenfor offentlig sektor. EDB har gjennom sitt heleide datterselskap, Spring Consulting, tilgang på Norges største og et av Nordens ledende SAP-miljøer med nærmere 200 ansatte. SAP er en verdensomspennende leverandør og har store leveranser til offentlig sektor. Det nye partnerskapet med SAP gir EDB mulighet til å nyte godt av de erfaringene SAP har gjort i offentlig sektor utenfor Norge.

For mer informasjon:
Hans Magne Holst, enhetsdirektør i EDB offentlig sektor, tlf: +47

Bjørn Austrheim, salgsansvarlig lokal og regional forvaltning i SAP Norge, tlf: +47
Erik Berg, økonomisjef i Hof kommune, tlf: +47
Torgeir Kristiansen, informasjonssjef i EDB, tel: +47 901 27 909
Cathrine Thaning………….SAP………………………………

Om EDB
EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har mer enn 6 000 ansatte og en omsetning på om lag NOK 8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA. Se www.edb.com for nærmere informasjon.