SAP styrker CRM-satsningen med integrert kommunikasjonsverktøy

OsloSAP forsterker med den nye løsningen SAP CRM 2007 IP-basert kommunikasjon, og tilbyr et verktøy som effektiviserer kundekommunikasjonen. Med den nye modulen SAP Business Communications Management (BCM) får man ny funksjonalitet som forbedrer kundeservice og øker effektiviteten.

Med SAP BCM, som er et av de nye elementene i SAP CRM 2007, kan bedrifter integrere sine kommunikasjonskanaler med alle prosesser og systemer som inneholder kunderelevant informasjon. SAP BCM knytter sammen mobiltelefoni, e-post, SMS, Internett og andre kommunikasjonsverktøy i én felles IP-basert løsning som helt erstatter tradisjonelle telefonisystemer. Med denne løsningen kvalitetssikres også tilgjengligheten upåvirket av tid, lokalisering eller kanal. SAP BCM finnes både som en del av SAP CRM 2007 og som frittstående applikasjon.

– Effektiv kommunikasjon er avgjørende i kontakt med kunder. Ved å sammenkople alle kommunikasjonskanaler til én integrert del av CRM, kan organisasjoner forsikre seg om at strategien for de kundeorienterte prosessene gjenspeiles i den operative virksomheten på alle nivåer og i alle funksjoner, sier Jan Grimm Torstensen, solution advisor i SAP Norge.

Den nye versjonen av SAP CRM har et nytt og dynamisk brukergrensesnitt som gir brukerne tilgang til all relevant informasjon på en enkelt og intuitivt måte. Grensesnittet er dessuten tilrettelagt for Web 2.0 og kan raskt tilpasses behovet til ulike brukergrupper. All informasjon og alle funksjoner kan videre skreddersys ut i fra individuelle preferanser. Fleksibiliteten i grensesnittet gir også tidsbesparelser tilknyttet installasjon og konfigurering.

– Med CRM 2007 reduserer SAP gapet mellom nye brukerdrevne Internettløsninger og programvare tilpasset forretningsvirksomheter, sier Torstensen.

Integrert kommunikasjon og CRM
Kommunikasjonsverktøy i SAP BCM omfatter en intelligent routing-funksjon som styrer henvendelsen til rett team eller spesialist, uavhengig av hvor de er lokalisert. Medarbeidere som befinner seg på reise kan logge seg på systemet via en PC, en mobiltelefon eller en PDA. Det eneste som kreves er en tilknytning til Internett. Med integrering til SAP CRM 2007 blir også kundeinformasjonen tilgjenglig for alle brukere. Kommunikasjonsverktøyet kan også benyttes for å utvikle og gjennomføre salgs- og telemarketingkampanjer. Med SAP CRM 2007 kan brukeren dessuten segmentere sine målgrupper, ta imot bestillinger og håndtere henvendelser, alt gjennom ett brukergrensesnitt.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Grimm Torstensen, solution advisor SAP Norge
Telefon: +47 909 43 936
E-post: jan.grimm.torstensen@sap.com