Share Consulting er ny partner for SAP

OsloKonsulentselskapet Share Consulting AS har inngått en partneravtale med SAP. Avtalen innebærer at Share får et tettere forhold til kundene gjennom samarbeid, videreutvikling og forhandler av løsningene.

– Share Consulting er en partner med bred erfaring, men som har en viktig spisskompetanse innen handel og produksjonsrelaterte virksomheter, og denne kompetansen ønsker vi å dra nytte av. Share blir en viktig partner for oss innenfor disse områdene, mener Tom Olberg, Country Manager i SAP for SMB i det norske markedet. – Når vi ser oss om etter nye partnere er det viktig at de tilfører oss noe nytt, og at de fyller et udekket behov. Vi ser at Share Consulting passer svært godt inn i vårt partnerapparat i så måte.

Deling gir merverdi
Share har en delingsfilosofi som er bærende for bedriftskulturen. – Vi bygger team ute hos kundene våre hvor vi legger stor vekt på å få til et sterkt kollegialt samarbeid. Gjensidig deling av kunnskap skaper tette relasjoner og best mulig resultater. Samarbeidet med SAP har også et viktig inkluderende tankesett som passer godt inn i den måten vi liker å drive foretning på. Med denne filosofien skaper vi en vinn-vinn situasjon for kundene, SAP og Share, mener daglig leder i Share Consulting, Lars Inge Solhaug.

– SAP satser mye på å bygge et sterkt partnerapparat. Overfor kundene er det de mest profesjonelle partnerne, som er våre beste representanter. Kunder er ute etter å minimere risiko ved å jobbe med en kvalitetspartner, og Share Consulting er et godt eksempel på en partner vi vil utvikle oss sammen med, sier Tom Olberg.

Dette er en viktig milepæl for Share Consulting, som har arbeidet målbevisst med å etablere en kompetent organisasjon. Organisasjonen har lang og bred erfaring fra arbeid med SAP, og nå styrkes evnen til å levere løsninger og tjenester av høy kvalitet i det norske markedet gjennom et enda tettere samarbeid med SAP.

– Nå beveger vi oss fra hovedsaklig å være konsulenter til å ta eierskap i hele prosessen. Det gjør at Share får et tettere forhold til kunden gjennom salg av Business All-in-One løsninger og samarbeid og videreutvikling av løsningene. Dette er et viktig element for selskapets videre vekst, sier Solhaug

SAP Global skal vokse fra 70.000 til 100.000 kunder innen utgangen av 2010. Det er et uttalt mål at veksten skal skje gjennom partnere. Veksten skal først og fremst skje gjennom nysalg til mellomstore bedrifter som omsetter mellom 158 millioner kroner til 8 milliarder kroner. Bare i Norge er det 1.400 bedrifter av denne størrelsen som SAP vil fri til.

Om Share Consulting AS
Share Consulting AS ble etablert i april 2006 og har i dag 20 ansatte Med 14 ansatte omsatt selskapet i 2007 for 16,6 Mil NOK og oppnådde et resultat før skatt på 2,7 Mil NOK. Share Consulting jobber det SAP konsulenter som ønsker å dele sin kunnskap med . Vi implementerer og videreutvikler løsninger som er forretningseffektive og brukervennlige, slik at du som kunde øker verdien av investeringene du har gjort i SAP og tilhørende forretningssystemer.
Se www.shareconsulting.no for ytterligere informasjon.