SAP Norge med ny Delivery Manager

OsloSAP Norge har ansatt Nora Skauen som Delivery Manager.
Skauen blir leder for prosjektlederteamet og hun blir ansvarlig for å sikre at SAP Norge leverer prosjekter av høy kvalitet, iht. etablerte standarder og metodikk.

Nora Skauen har i alt 13 års erfaring som applikasjonskonsulent og prosjektleder fra lokale og globale SAP-prosjekter. Nora Skauen har jobbet som konsulent og prosjektleder i SAP siden 2003. Før Skauen kom til SAP arbeidet hun i Accenture.

– Jeg er glad for å få en så utfordrende stilling i et internasjonalt selskap som SAP. Det er spennende å gå fra konsulentrollen til å ha ansvar for forbedring av prosesser for prosjektstyring og risikoevaluering, samt å være en del av ledergruppen i SAP Norge, uttaler Skauen.

Nora er utdannet Sivilingeniør fra Institutt for Industriell Økonomi, NTNU, Trondheim.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nora Skauen, Delivery Manager, SAP Norge
Telefon: + 47 93 42 76 53
E-post: nora.skauen@sap.com