IT-bauta styrker SAP Norge

SAP Norge har ansatt Stig Sjursen som Country Sales Manager Business Objects, og har med dette sikret seg en av Norges mest fremtredende It-personer.

OsloSjursen har tidligere jobbet i store internasjonale It-selskaper som Novell, Alcatel Distribusjon og InfoCare hvor han har hatt lederstillinger innenfor salg og markedsføring. Etter at han sluttet som administrerende direktør i DNS i februar i år, har han vært administrerende direktør i Big Picture Management Consulting.

Business Objects har frem til nå vært styrt fra Danmark via det norske forhandlerapparatet. SAP har en klar ambisjon om å videreutvikle forretningsområdet i Norge og øke Business Objects’ allerede gode markedsandel.

-Det er derfor særdeles viktig og gledelig at vi allerede nå har fått på plass en så erfaren og kompetent ressurs som Stig Sjursen til å videreutvikle dette forretningsområdet. SAPs sterke stilling i det norske markedet gjør det mulig for oss å skape enda mer oppmerksomhet rundt Business Objects-løsningene, og forhåpentlig også gi Stig en ”flying start” i sin nye rolle, sier Tom Olberg SME Country Manager i SAP Norge.

Stig Sjursen er på sin side ikke redd for å legge listen og skape forventninger i markedet.

-Som første ansatte i SAP Norge med ansvar for Business Objects, er det med stor entusiasme jeg møter mulighetene for å berike det norske markedet med bransjens mest spennende løsningsportefølje. Norske kunder kan glede seg over de nye forretningsfordelene som SAP og våre partnere kan bidra med, sier Sjursen.

Stig Sjursen tiltrådte sin stilling i SAP Norge 1. september.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Stig Sjursen, Country Sales Manager Business
Objects SAP Norway
Telefon: +47 97526308
E-post: stig.sjursen@sap.com

Tom Olberg, Country Manager SME SAP Norway
Telefon: +47 90 13 02 58
E-post: tom.olberg@sap.com