SAP med innovativt online-verktøy for SMB-markedet

OsloSAP Business All-in-One er betegnelsen på SAPs forhåndskonfigurerte løsninger til SMB-markedet. Hensikten med å forhåndskonfigurere bransjespesifikke løsninger er å spare kundene for en tidkrevende forstudie og installasjonsfase. Med et system som har ferdig innebygget og oppsatt ”Beste praksis” for en bransje sikres også kundene at ikke ender opp med skreddersøm som blir kostbar å vedlikeholde.

Det er SAPs forhandlere som tilbyr disse løsningene. SAP kvalitetssikrer at de definerte standardene følges, og deretter vil forhandlerne etter en revisjonsprosess få kvalifisert sine løsninger som en bransjespesifikk SAP Business All-in-One løsning. Forhandleren forplikter seg også til å levere løsningene til fastprisavtaler.

Når man nå har kommet så langt så er det neste naturlige steget å la kundene selv få lov til å beregne en estimert pris på en komplett prosjektleveranse. SAP har nå lansert en online Løsningskonfigurator der de første forhandlerne har presentert sine SAP Business All-in-One løsninger.

Ved hjelp av verktøyet kan kundene selv definere type løsning, antall ansatte, brukere og hvilke programmoduler man vil ha med i løsningen. Dette er forhåndskonfigurerte løsninger, og derfor er standard oppsettet for bransjen allerede definert. Kunden kan selv eksempelvis velge til eller velge fra internhandel, reiseregninger, tidregistrering etc., avhengig av om dette er aktuelt å ha med i løsningen. Enhver endring av funksjonalitet gir da også en justering av prosjektets implementeringskostnad fordi det vil påvirke medgått implementeringstid. På samme måte vil simulering av antall brukere eller ansatte gi utslag i lisenskostnad, implementeringstid og eventuell maskinvarekostnad. Verktøyet beregner også kostnaden for applikasjon og databaseservere.

For de fleste kunder så vil det kanskje fortone seg som litt vanskelig å verifisere om en programmodul dekker de behovene virksomheten har på egen hånd. SAP har løst dette på en elegant måte. Den ferdigutfylte matrisen har en kortfattet tekst bak hver modul, og hvis man ønsker mer detaljert informasjon har hver modul også en sti til bakenforliggende dokumenter. Ved å klikke på linken til faktaarket får man opp en komplett funksjonsliste for hver modul. Fra denne siden får man også tilgang til den scenariooversikten som følger hver modul. I prosedyrebeskrivelsen for foretningsprosessene vises beskrivelse av formålet med en bestemt prosess, forutsetningene og en detaljert beskrivelse av de data som prosessen benytter og krever. Dette er med andre ord en full systemdokumentasjon som tar hensyn til den enkelte kundes konfigurasjon. Ikke mindre enn det og heller ikke mer. Alt irrelevant blir valgt bort.

I tillegg til å hjelpe kundene med å finne frem til riktig pris og funksjonalitet så kan Løsnings- konfiguratoren også hjelpe kundene svært langt i selve anskaffelsesprosessen. De fleste virksomheter legger ned et betydelig antall timer når de skal lage sine forespørsler og kravspesifikasjoner. Få SMB virksomheter er bemannet til å gjøre dette på egen hånd og velger derfor å kjøpe bistand fra rådgivere. Disse kjenner sjelden virksomhetens krav så denne fremgangsmåten er også tidkrevende. Med SAPs Løsningskonfigurator for Business All-in-One kan kunden selv verifisere om løsningen dekker de funksjonelle og de prosessrelaterte kravene på en hensiktsmessig måte. Her ligger det store besparelser i tid og kostnader.

Løsningskonfiguratoren retter seg i første omgang mot små- og mellomstore bedrifter innen produksjons, tjeneste- og handelsnæringene. Uansett hva som er forretningsmodellen, bransjen eller geografisk beliggenhet så deler små- og mellomstore bedrifter et felles behov for lave totalkostnader (TCO). Løsningskonfiguratoren gir en innovativ tilnærming som korter ned evalueringsprosessen og gir den potensielle kunden umiddelbar innsikt i kostnadsbildet. Konfiguratoren er lett tilgjengelig på nettsidene til SAP, og gir potensielle kunder muligheten til å definere sine bransjespesifikke ERP-behov i fire enkle steg. Resultatet kommer ut i form av en løsningsplan, estimerte kostnader for lisenser, service, implementering og maskinvarebehov. SAP, eller en sertifisert partner med den bransjespesifikke ekspertisen som korresponderer, kommer så med råd om hva som blir de neste skrittene i prosessen, og hva som kreves for at prosessen skal komme i gang i forhold til planen.

Du finner konfiguratoren her:
www.sap.com/norway/configurator

For mer informasjon:
Tom Olberg, country manager for SME-markedet, SAP Norway
Epost: tom.olberg@sap.com
Mobil: 90130258