Østfoldkommuner velger «Digital offentlighet»

Østfoldkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg og Skiptvedt har inngått en fireårig avtale med SAP-parter EDB Businesspartner om å ta i bruk løsningen Digital Offentlighet.

OsloSAP-partneren EDB er Norges ledende leverandør av IT-tjenester til norske kommuner og har i dag mer enn 300 kommuner og fylkeskommuner som kunder. De administrative løsninger for offentlig sektor er basert på SAP og gir en mer effektiv og helhetlig håndtering av kommunenes administrative behov enn løsningene kommunene tradisjonelt har benyttet.

Kommunene i Indre Østfold har i mange år samarbeidet om tjenesteproduksjon og oppgaveløsning gjennom samarbeidskonstellasjonen Smaalensveven IKT. Dette samarbeidet er organisert som et interkommunalt selskap som også fungerer som innkjøpsselskap og faglig instans for eierne.

Med basis i dette samarbeidet var det viktig for kommunene å finne en helhetlig løsning som inkluderer en teknologiplattform og integrasjonsmotor for å redusere IT-kostnader. Driftsmodellen kommunene nå har valgt er basert på lokal installasjon av løsningene fra EDB, driftet hos Smaalensveven IKT.

Kommunene får nå tilgang til selvbetjeningsløsninger som gir høy brukereffektivitet ved behandling av reiseregninger, timeregistrering, ansattesøknader, innkjøp og lignende. Systemet gir kommunene mulighet for nye arbeidsprosesser på tvers av sektorer og etater, noe som tidligere har gitt store begrensninger i effektiv arbeidsflyt. Løsningen understøtter og effektiviserer også kommunenes OU-prosesser, noe som er viktig for å ansette og beholde gode medarbeidere. I tillegg gir løsningen kommunene mulighet for konsolidering av antall applikasjoner.

Avtalen med Østfoldkommunene har en verdi på hele 10 millioner kroner.

EDB og offentlig sektor
EDB er en av Norges ledende leverandører av it-tjenester til offentlig sektor med en omsetning innen dette området i 2007 på om lag en milliard kroner og mer enn 300 kommuner og en rekke andre offentlige virksomheter som kunder. Selskapet har flere tiårs erfaring som leverandør til offentlige virksomheter og satser hardt på dette området også i inn i fremtiden. EDB arrangerer i disse dager en rundreise i Norge der offentlige virksomheter blir introdusert for gevinstene og de nye mulighetene som ligger i «Digital Offentlighet».

SAP i offentlig sektor
SAP har bred erfaring med IT-leveranser til både lokalforvaltning, sentralforvaltning og helsesektoren i hele verden. SAPs løsninger er gjennom ”EDB Digital Offentlighet” på full fart inn i norske kommuner. Hittil har ikke norske kommuner hatt tilgang til disse løsningene, men både i Danmark og en rekke andre land rundt i verden er SAP flittig i bruk som verktøy for offentlige virksomheter.

EDB og SAP
EDB er sertifisert Nordisk SAP-driftspartner og drifter i dag 90 forskjellige SAP-systemer for 35 kunder utenfor offentlig sektor. EDB har gjennom sitt heleide datterselskap, Spring Consulting, tilgang på Norges største og et av Nordens ledende SAP-miljøer med nærmere 200 ansatte. SAP er en verdensomspennende leverandør og har store leveranser til offentlig sektor. Det nye partnerskapet med SAP gir EDB mulighet til å nyte godt av de erfaringene SAP har gjort i offentlig sektor utenfor Norge.

Om EDB
EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har mer enn 6 000 ansatte og en omsetning på om lag NOK 8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. EDB Business Partner er notert på Oslo Børs under symbolet: EDBASA. Se www.edb.com for nærmere informasjon.