SAP satser stort på SaaS

OsloSAP Business Objects har nylig lansert en ny Business Intelligence-løsning levert som Software-as-a-Service (SaaS). Løsningen hjelper virksomheter med å navigere i krisetider. Samtidig sparer de både tid og penger på implementering av interne it-løsninger.

Sett i lys av den globale finanskrisen vil SAPs nye Business Intelligence-løsning være viktig for mange bedrifter som kommer til å ha fokus på utgifter i 2009 og 2010.
Det er avgjørende å ha riktig innsikt og tilgang til data fra hele virksomheten til en hver tid som veldokumentert grunnlag for å treffe de beste beslutningene for å styre selskapet gjennom en økonomisk krisetid.

–Vi satser beinhardt på SaaS-løsninger, og det vil uten tvil bære frukter i et marked hvor alle forsøker å optimalisere forretningsprosesser i kampen for å holde kostnadene på et minimum. Nå kan vi gi kundene våre en solid og fleksibel Business Intelligence-løsning, som gir best mulig kunnskap og innsikt i egen bedrift for bedre å møte et turbulent marked med negative vekstrater, sier Stig Sjursen, Country Sales Manager SAP Business Objects Norge.

SAPs nye Business Intelligence-løsning, som heter BI OnDemand, gir virksomhetene raskere, lettere og mer fleksibel tilgang til større mengder av forretningskritiske data. Dataene samles inn fra hele verdikjeden og alle forretningsenheter. Løsningen kan håndtere informasjon både fra SaaS-baserte og interne applikasjoner, samt SAP og ikke-SAP-genererte data. Dette er spesielt viktig for globale og varierte virksomheter som trenger et riktig og helhetlig bilde av forretningen. Ofte er utfordringen raskt å kunne trekke ut rapporter og analyser som gir et riktig og helhetlig bilde av virksomheten.

–Vi har igjennom en lengre periode merket en stigende etterspørsel etter hostede Business Intelligence-løsninger. Dersom Gartners nyeste prognoser slår til, vil et stort antall virksomheter skifte til SaaS-løsninger innen 2010. Vår nyeste Business Intelligence-løsning fungerer som en blekksprut, som kan håndtere data fra både hostede og interne løsninger på samme tid. Vi tror den blir vanskelig å komme utenom når virksomhetene for alvor begynner å øke bruken av SaaS*, forteller Sjursen.

Lanseringen av neste generasjon av BusinessObjectsTM BI OnDemand styrker SAPs verdensledende posisjon. BI OnDemand imøtekommer markedets krav om høyere funksjonalitet og bedre integrasjonsevne mellom forskjellige systemer. Som en SaaS-løsning kan BI OnDemand leveres raskt og med en kort implementeringsperiode. Det sparer bedriftene både for tid og penger i forhold til implementering og vedlikehold av dyre interne løsninger, samtidig som de oppnår adgang til alle data fra ett sentralt sted.

*: I en rapport fra 2. desember 2008 offentliggjør Gartner at 9 av 10 virksomheter vil beholde eller øke bruken av SaaS-løsninger: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=823713 og
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=496886

For ytterligere informasjon kontakt:
Stig Sjursen, Country Sales Manager Business Objects Norge, Tlf +47 97526308