Expert sliper konkurransekniven med SAP

Forbrukerelektronikkkjeden trengte en strategisk samarbeidspartner for forretningskritiske systemer på nordisk nivå. SAP ble det naturlige valget – for fremtiden.

OsloExpert har totalt ca 1000 butikker i Norden. De trengte et IT-system som gir bedre kontroll og effektivitet på tvers av landegrensene, så vel som lokalt mellom butikk og lager.

Med den nyesForecasting and Replenishment-løsningen (F&R) vil Expert ha bedre forutsetninger for å sikre optimale lagernivåer i alle ledd i vareforsyningskjeden. Butikkløsningen, POS (Point of Sales), som allerede er i bruk i Expert-butikkene i Norge, skal standardiseres på nordisk plattform.

Sverige med 220 butikker, Danmark og Finland står nå for tur.

Avtalen er tredelt og omfatter lisenser, implementering via partner og vedlikehold.

Mer effektiv verdikjede og enklere hverdag i butikk
-I Norge kjører vi SAP på innkjøp, logistikk og økonomi allerede. Vi ønsket oss en transparent og standardisert løsning i konsernet som gir oss bedre styringsinformasjon, og som dermed sikrer effektiv håndtering av innkjøps- og logistikkprosessene. Vårt formål er å gjøre hverdagen i butikk så enkel som mulig. Vi må ha brukervennlige systemer som korter ned tiden på administrative oppgaver, slik at vi kan bruke tiden riktig. For oss er det viktig å yte god service til kundene våre, sier Nordisk IT og logistikkdirektør i Expert, Magne Solberg.

Utvikler systemer for varehandelen
De fleste innen europeisk detaljhandel velger nå SAPs spesialløsninger for denne industrien.
– Vi bruker mye tid og ressurser på å utvikle systemer for varehandelen. Vi er derfor svært glade for at Expert har valgt oss som samarbeidsparter i Norden. Dette er en tillitserklæring, samtidig som vi opplever det som en bekreftelse på vår posisjon innenfor varehandelen. Expert er en organisasjon vi har mye å lære av, spesielt når det gjelder innkjøp og salg. Det er alltid spennende å jobbe med utfordrere, og Expert er spesielt frempå i forhold til teknologi som gjør det enklere å få varen ut til kunden. De ser at en effektiv vareforsyningskjede gir god avkastning på investeringene, sier Country Manager Large Enterprises, Michael Østgaard i SAP.

Forberedt for fremtiden
Løsningen fra SAP gir Expert blant annet automatisk vareforsyning og analyse av kundedata, samt mulighet for interaksjon med kundene. Hele kjeden fra leverandør og ut til sluttkunde blir effektivisert.

– Dette er en bransje hvor konkurransen allerede er hard, og det kommer til å bli tøffere tider fremover. Ved å sikre at vi har riktige forretningssystemer som er forberedt for fremtiden øker vi vår konkurransekraft og bedrer marginene, fastslår Solberg.

For ytterligere opplysninger kontakt:
Expert
Nordisk IT og logistikkdirektør, Magne Solberg
920 16 805

SAP
Country Manager Large Enterprises, Michael Østgaard

90 52 02 90

Om Expert
Expert AS er i dag den nest største aktøren innen forbrukerelektronikk i Norden. Per september 2008 hadde kjeden ca 900 butikker fordelt i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Estland. I samtlige land brukes varemerket Expert, og i Danmark har man også varemerket Punkt1. I tillegg til tradisjonelle butikker har Expert en eller flere nettbutikker i alle markeder. Expert AS eies av Awilhelmsen i Oslo.

Note to editors:
To view video stories on diverse topics, visit www.sap-tv.com. From this newly launched site, you also can embed videos into your own Web pages, share video via email links and subscribe to RSS feeds from SAP TV. No registration is required. To preview and request broadcast-standard video digitally or by tape, log on to www.thenewsmarket.com/sap, where registration and video is free to the media.