ICA Norge satser på SAP

Rimi Baltic, som er en del av ICA-konsernet, kjører SAP og har gjort det lenge med gode resultater. Basert på erfaringene derfra, men tilpasset lokale forretningsbehov, tar ICA SAP i bruk også i Norge.

OsloICA Norge er den fjerde største aktøren i det norske dagligvaremarkedet med om lag 650 butikker.

–For å møte de målene vi har satt i ICAs forretningsplan for 2009 – og videre fremover – er vi avhengig av en forenkling av våre grunnleggende forretningsprosesser og økt kontroll. Samtidig er tiden inne for å erstatte flere av våre eksisterende systemer. Basert på de positive erfaringene fra Rimi Balticum har vi derfor valgt å satse på SAP, forklarer Ton Nolet, CFO i ICA Norge.

–Vi er ydmyke og glade for at ICA Norge har besluttet å bruke løsninger fra SAP i sine forbedrings- og virksomhetsprosesser. Dette viser at ICA tenker langsiktig for å sikre kontroll, styring samt riktige beslutninger både på kort og lang sikt, sier Michael R. Østgaard, Country Manager Large Enterprises i SAP Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Informasjonsdirektør i ICA Norge
Bjørn Takle Friis
tlf: 90164138

Country Manager Large Enterprises i SAP Norge

Michael R. Østgaard
tlf: 99217630

Note to editors:
To view video stories on diverse topics, visit www.sap-tv.com. From this newly launched site, you also can embed videos into your own Web pages, share video via email links and subscribe to RSS feeds from SAP TV. No registration is required. To preview and request broadcast-standard video digitally or by tape, log on to www.thenewsmarket.com/sap, where registration and video is free to the media.