Horten kommune inngår SAP-avtale med EDB

OsloHorten kommune har inngått avtale med EDB om leveranse av nytt HR-system til kommunen. Systemet er basert på ”Digital Offentlighet”, EDBs nyutviklede løsninger for kommunal sektor. Avtalen har en varighet på seks år med mulighet for forlengelse.

Horten kommune blir med denne avtalen en del av en større gruppe som nå tar i bruk EDBs fremtidsrettede SAP-baserte løsninger for norske kommuner og fylkeskommuner.

– Vi opplever for tiden sterk interesse hos en rekke kommuner for disse løsningene, og har i de siste månedene inngått avtaler med til sammen 35 kommuner. Avtalen med Horten kommune er en bekreftelse på at våre nye løsninger er svært konkurransedyktige i markedet, sier Thomas Christian Holter, direktør offentlig i EDB.

– Vi ser avtalen med Horten kommune som nok et bevis på at vi sammen med EDB har fått grep om kommunesektoren i Norge, og ikke minst at våre løsninger passer like godt for små- og mellomstore bedrifter som for de helt store, sier Country Manager SME, Tom Olberg i SAP Norge.

Effektiv utnyttelse av IT
Horten kommune har ambisjon om at HR-systemet skal bidra til å automatisere og forenkle arbeidsprosesser gjennom effektiv utnyttelse av informasjonsteknologi. Et nytt HR-system er en nødvendighet for å realisere denne visjonen. I tillegg til tradisjonelle lønns- og personaloppgaver skal løsningen gjøres tilgjengelig med selvbetjeningsfunksjoner for 2000 ansatte. Den nye løsningen realiserer gevinster for kommunen på en rekke områder:

  • Enkel bruk ved hjelp av selvbetjeningsløsninger
  • Utstrakt digital saksgang og arbeidsflyt
  • Styringsverktøy – oppfølging, kompetanseplanlegging og rapportering
  • Integrasjon mellom lønn- og personal og fagløsninger
  • Effektive og automatiserte arbeidsprosesser

Langsiktig partner
– Vi har lagt vekt på at EDB tilbyr en langsiktig, fremtidsrettet og forutsigbar løsning som tilfredsstiller alle vesentlige krav og ønsker i kravspesifikasjonen. Forutsigbarheten gjelder både kvalitet, driftssikkerhet og en lav risikovurdering med hensyn til uforutsette kostnader i avtaleperioden. Arkitektur og 24-timers oppetid er også konkrete elementer som løfter frem EDB sitt tilbud. Lønnsdelen av systemet anses som kritisk, og tilsvarende avtaler med Bergen og Trondheim kommune bidrar til å skape trygghet og tillit til løsningen, sier stabssjef Helge Skatvedt i Horten kommune.

Opp til 10 års driftsperiode
Avtalen har en varighet på 6 år med mulighet for prolongering i 2 pluss 2 år. Løsningen skal driftes hos EDB.

SAP® BusinessObjects™-porteføljen endrer måten kundene jobber på ved å knytte mennesker, informasjon og forretninger sammen. Med en åpen heterogen løsning innen Business Intelligence lukker SAP BusinessObjects-porteføljen gapet mellom forretningsstrategi og utførelse. Produkter i porteføljen er: Information Management, Governance Risk and Compliance, og Enterprise Performance Management.
Se www.sap.com/norway eller www.sap.com for ytterligere informasjon.