SAP og IBM inngår omfattende avtale: Vinmonopolet velger SAP for fremtidens butikksystem

OsloBasert på et omfattende samarbeid mellom SAP Norge og POS-leverandør Lindbak Retail Systems, har IBM blitt tildelt kontrakten for nye butikksystemer for Vinmonopolet. Kontrakten omfatter tilpasning av forretningsprosesser, drifting og vedlikehold av SAP-systemer.

Vinmonopolet har de siste årene gjennomgått en endringsprosess fra å drive forvaltning til avansert retail-bedrift. Denne omstillingen krever nye løsninger på mange områder. Vinmonopolet ønsket derfor å bytte ut hele sin eksisterende løsning mot en mer strømlinjeformet løsning tilpasset en multikanal virksomhet.

Vinmonopolet ønsket en konsolidering av interne systemer for å effektivisere selskapets forretningsprosesser. En viktig del av kontrakten omfatter derfor en tilpasningsavtale som skal samle kjerneprosessene i forretningen i ett ERP-system, basert på SAP.

Den nye POS-løsningen som nå installeres i alle butikker, er basert på Lindbak Retail Systems og knytter butikksystemet tett sammen mot SAP-systemet. Butikk, nettjenester og kundesenter integreres i en felles løsning. Dette muliggjør også nye og innovative kanaler for salg.

Avtalen omfatter også drifting og vedlikehold av Vinmonopolets SAP-systemer, samt konsulenttjenester og AMS for fem år.

Konsolideringen er et ledd i Vinmonopolets forretningsstrategi som vil gi en stor effektiviseringsgevinst og kostnadsbesparelser.

– Vi hadde behov for å forenkle spaghetti-arkitekturen i Vinmonopolet. De nye løsningene vil forenkle prosessene og sørge for at hele leveringslinjen snakker sammen, sier adm.dir. Kai G. Henriksen i Vinmonopolet.

– Avtalen med Vinmonopolet understreker SAPs vellykkede satsning på retailsegmentet. Også at ICA satset på SAP i fjor. Dette viser at våre løsninger tilfredsstiller kunders behov for økt kontroll og reduserte totalkostnader. Samtidig er det positivt at samarbeidet med IBM gir resultater, sier Country Manager Michael R. Østgaard i SAP.

SAP og IBMs evne til å tilby en totalpakke, samt IBMs implemeteringsmetodikk og teamets høye kompetanse var utslagsgivende i valget av leverandør. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med flere andre selskaper.

– Vi er stolte over at Vinmonopolet har valgt oss som partner. Sammen med SAP og Linbak skal vi gjøre vårt ytterste for at Vinmonopolet, gjennom denne investeringen, når sine strategiske mål. Vi leverer en løsning som gir kundene en enda bedre serviceopplevelse hos Vinmonopolet, sier Morten Meyer, leder av IBMs konsulentdivisjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Vinmonopolet: Informasjonssjef, Halvor Bing Lorentzen, 41 61 92 01
SAP: Country Manager, Michael R. Østgaard, 90 52 02 90
IBM: Kommunikasjonsdirektør, Ingvild Grimstad, 97 01 36 17

Om Vinmonopolet
Vinmonopolet har 1700 ansatte og styrer logistikk og salg for 11 000 vin- og spritmerker på det norske markedet. Selskapet har en årlig omsetning på 12,8 milliard NOK, fordelt på selskapets 242 butikker og nettbutikker. For mer informasjon, gå til www.vinmonopolet.no.

Om IBM
For mer informasjon om IBM, gå til www.ibm.com.