Ski kommune velger SAP og EDB

EDB har inngått avtale om å levere et nytt styringssystem til Ski kommune. Systemet er basert på ‘EDB Digital Offentlighet’. Dette er EDBs nyutviklede løsninger for kommunal sektor, basert på løsninger fra SAP. Avtalen har en varighet på 3 år med opsjon på ytterligere forlengelse med inntil 6 år. Verdien av avtalen de første tre årene er 10 millioner kroner.

OsloSki kommune blir med denne avtalen en del av en større gruppe norske kommuner som har tatt i bruk EDBs SAP-baserte løsninger for offentlig sektor. Ambisjonen til kommunen er at løsningen skal frigjøre tid og forenkle arbeidsprosessene. Kommunen har alltid vært langt fremme med å utnytte nye IT-løsninger og er den første kommunen som tar i bruk hele spekteret av funksjonalitet i EDB Ressurs og Virksomhetsstyring.

Den nye løsningen vil realisere gevinster på flere områder:

  • Enkel bruk ved hjelp av selvbetjeningsløsninger
  • Utstrakt digital saksgang og arbeidsflyt
  • Styringsverktøy – oppfølging, kompetanseplanlegging og rapportering
  • Integrasjon mellom lønn- og personal og styringsløsningene
  • Effektive og automatiserte arbeidsprosesser

‘Vi har lagt vekt på at EDB tilbyr en langsiktig, fremtidsrettet og forutsigbar løsning som tilfredsstiller både nåværende og fremtidige behov og kravspesifikasjoner. Med denne løsningen oppnår vi kvalitet, driftssikkerhet, solid arkitektur og 24-timers oppetid. For å kunne høste best mulig effektiviseringsgevinster, er det viktig for oss at løsningen tas i bruk fullt ut”, sier økonomisjef Per Erik Andersen i Ski kommune.

‘Dette er en viktig avtale for EDBs virksomhet innenfor offentlig sektor og norske kommuner, og jeg er glad for tilliten Ski kommune viser oss. Vi opplever sterk interesse fra norske kommuner for å effektivisere prosesser. Med EDB Ressurs og Virksomhetsstyring vil de oppnå slike gevinster og dermed kunne få bedre tjenester til sine innbyggere”, sier Tom Scharning, konserndirektør offentlig i EDB.

‘En kommune er en krevende virksomhet med mange forskjellige prosesser, og har svært god nytte av styringsløsningene som EDB og SAP nå leverer. Kommunene får redskaper til å se fremover og identifisere nye muligheter samt fleksibilitet til å respondere på disse. I tillegg får de verktøy til å optimalisere driften og ressursene.’, sier Tom Olberg, Country Manager SME Sales i SAP Norge.