SAP og Microsoft sammen for å hjelpe kunder med bedre forretningsplanlegging

OsloSAP og Microsoft har inngått et samarbeid der SAPs applikasjon SAP BusinessObjects Planning and Consolidation supporteres av Microsoft. Dette blir den prefererte løsningen for kunder som kjører sine forretningsapplikasjoner på Mircosofts plattform.

Selskapene identifiserer nå felles aktiviteter for å akselerere adopsjonen av SAP-løsningen blant Microsofts kunder. Det er også planer om et samarbeid for å optimalisere løsningen for Microsoft-plattformen – slik at kunder får maksimal ytelse og lavere eierkostnader. Selskapene ønsker å gi felles kunder økt forretningsverdi gjennom bedre forretningsplanlegging, budsjettering og prognoser, og et raskere finansielt oppgjør som bedre følger rettslige krav og regulativer.

– Dette samarbeidet illustrer godt vår forpliktelse om å operere også utenfor rene SAP-miljøer. Ved at SAP BusinessObjects Planning and Consolidation tilpasses Microsoft-plattformen får kunder større valgfrihet, og vi får samtidig spennende felles markedsmuligheter, sier Michael R. Østgaard, Country Sales Manager, SAP Norge.

– SAP BusinessObjects Planning and Consolidation gir én effektiv løsning for planlegging, budsjettering, prognoser og finansielle konsolideringer. Denne løsningen gjør det samtidig enklere for kunder å oppfylle stadig strengere rettslige krav og ulike regulativer, forsetter Østgaard.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Michael R. Østgaard, Country Sales Manager, SAP Norge
Telefon: 992 17 630
e-post: michael.ostgaard@sap.com

eller se fullstendig engelsk pressemelding her: